17. Posłowie

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

Można by tak pisać jeszcze długo, przygotować opracowanie szczegółowe na 100 co najmniej stron, i jeszcze tematu nie wyczerpać. Bo to temat rzeka, która bezustannie płynie. Adwokatura jest częścią życia, zmiennego wciąż, urozmaiconego, złożonego ze spraw złych i dobrych.
Wydaje mi się jednak, że z tych niewielu kart widać, że w adwokaturze kieleckiej nastąpiła stabilizacja, która pozwala na twórczy, zbiorowy, a zarazem indywidualny dla każdego z osobna postęp ku lepszemu.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2023 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet