15. Szkolenie

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

Jak już była mowa, przed utworzeniem Izby w Kielcach wszyscy niemal adwokaci byli uczestnikami szkolenia ideologicznego i ukończyli jego I-szy stopień. Odbywało się ono wspólnie z sędziami i prokuratorami. Przeprowadzono nawet egzaminy, którym się poddawali nawet najstarsi członkowie palestry. To szkolenie ideologiczne toczyło się nadal po powstaniu Izby. Przeważająca większość adwokatów uzyskała w ten sposób podstawy teorii marksizmu.
Później prowadzono szkolenie w 3 ośrodkach: w Kielcach, w Radomiu i w Ostrowcu. W r. 1956 zaniechano tego i, jeśli prowadzono szkolenie, to tylko w zespołach. Ta forma istnieje dotychczas i daje dobre wyniki. Prowadzi się ją w zasadzie po wejściu w życie zmian kodyfikacyjnych, których przecież ostatnio było dużo. Szkolenie takie jest najbardziej odpowiednie także i dlatego, że w ramach zespołów gdzie wszyscy koledzy się znają, można lepiej i bardziej po koleżeńsku dyskutować, aniżeli podczas zebrań, gromadzących członków różnych zespołów. Zresztą i frekwencja przy szkoleniu wewnątrz zespołowym bywa z zasady lepsza.
Natomiast po 1956 roku rozwinęły się i ulepszyły formy szkolenia aplikantów adwokackich. Utworzono centrum takiego szkolenia w Kielcach, dokąd przybywają aplikanci co sobotę, aby wysłuchać wykładów doświadczonych adwokatów, specjalistów różnych dziedzin prawa i nauk politycznych. Należy stwierdzić, że ta forma szkolenia daje dobre wyniki.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet