14. Finanse Rady

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

Preliminarz budżetowy Rady na rok 1951 przewidywał po stronie dochodów kwotę 60621 zł, a po stronie wydatków 51569 zł. Pozostawało saldo dodatnie w wysokości 9061 zł.
Takiż preliminarz na rok 1952 obejmowała po stronie dochodów i wydatków kwotę 85465 zł. Wprowadzono później do niego poprawki na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej.
W rezultacie tych zmian pod koniec roku 1952 ustalono ostatecznie preliminarz na kwotę 102135 zł. Było to właściwe dostosowanie pozycji do faktycznie przyjmowanych i wydawanych kwot. A na rok 1953 preliminowane wpływy na kwotę 134900 zł, i wydatki na te samą kwotę. Według sprawozdania finansowego Rady dochody i wydatki Rady w roku 1955 bilansowały się kwotą 594056 zł. Największą pozycją w wydatkach było wówczas wynagrodzenie aplikantów adwokackich oraz składki ubezpieczeniowe, co razem wynosiło 55% wydatków.
Wedle bilansu za rok 1966 po stronie wpływów i wydatków figurowała kwota 1105615 zł.
Wedle bilansu za rok 1969 po obu stronach figurowała kwota 1077208 zł.
W dziedzinie pomocy finansowej na budowę i adaptację lokali w ciągu lat 1966-69 ze środków Naczelnej Rady Adwokackiej i własnych (Rady Adwokackiej w Kielcach) przeznaczono znaczne kwoty:
Z C.F.S.A.A. dla Zespołu w Jędrzejowie 100000 zł, dla Zespołu w Starachowicach 115000 zł, dla Zespołu w Busku-Zdroju około 50000 zł i t.d. (razem 425000 zł).
Na urządzenia lokali zespołów otrzymano 245000 zł z NRA a Rada kielecka dotowała 230000 zł.
Zmieniły się lokale zespołów, zmieniło się ich umeblowanie. W ostatnim okresie rozwój jest coraz szybszy.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2023 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet