Redakcja Palestry Świętokrzyskiej

Palestra Świętokrzyska

pismo wydawane przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką w Kielcach

(ukazuje się od września 2007 roku)

ISSN 1898 – 5467

Redakcja „Palestry Świętokrzyskiej”

Redaktor Naczelny:

adw. Jerzy Zięba
tel. 601 999 526
e-mail: jerzy.zieba@wp.pl

Adres Redakcji:

25-310 Kielce, ul. Św. Leonarda 1 lok. 30
tel. 041 344 17 56
e-mail: ora.kielce@adwokatura.pl

 

http://www.ora.kielce.pl/s,457,Redakcja_Palestry_Swietokrzyskiej.html


Prosimy osoby zainteresowane współpracą oraz publikowaniem swoich prac
o kontakt z Redakcją „Palestry Świętokrzyskiej”

 

powrót

© Copyright 2009 - 2023 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet