Redakcja Palestry Świętokrzyskiej

Palestra Świętokrzyska

pismo wydawane przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką w Kielcach

(ukazuje się od września 2007 roku)

ISSN 1898 – 5467

Redakcja „Palestry Świętokrzyskiej”

Redaktor Naczelny:

adw. Piotr Zięba
tel. 665 566 499
e-mail: adwokat.zieba@gmail.com

 

Zespół redakcyjny:

adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

adw. Edward Rzepka
 

Sekretarze:

adw. Łukasz Czarnecki

adw. Paweł Rzońca

Adres Redakcji:

25-310 Kielce, ul. Św. Leonarda 1/30
tel. 041 344 17 56
e-mail: ora.kielce@adwokatura.pl

 

http://www.ora.kielce.pl/s,457,Redakcja_Palestry_Swietokrzyskiej.html


Prosimy osoby zainteresowane współpracą oraz publikowaniem swoich prac
o kontakt z Redakcją „Palestry Świętokrzyskiej”

 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet