7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

Na życzenie Rady Minister Sprawiedliwości uzupełnił jej skład, mianując członkami adw. Wacława Grzybowskiego i adw. Stefana Mitrowskiego (20 kwietnia 1953).
W dniu 23 stycznia 1954 agendy Izby przyjęła nowomianowana Rada Adwokacka w składzie: p.o. dziekana Świętosław Krawczyński, wicedziekan Henryk Janiec (z Jędrzejowa), Jan Stayer (skarbnik), Jerzy Rak (sekretarz), Kazimierz Jaworski, Albin Walkiewicz, Aleksander Czapliński (członkowie). Nadto nominowany przez Ministra rzecznik dyscyplinarny Antoni Woźniak (z Radomia) przejął agendy od dotychczasowego rzecznika Józefa Okińczyca.
W tym okresie utrwalił się zwyczaj, że w posiedzeniach Rady Adwokackiej uczestniczyli przedstawiciele POP PZPR przy niej najczęściej w osobie Józefa Strzykały albo Zygmunta Krześniaka. W tej formie realizowano polityczny postulat POP na decyzję Rady.
W dniu 22 stycznia 1955 następna Rada Adwokacka ukonstytuowała się w składzie – Jan Nowak (dziekan), Jerzy Rak (wicedziekan), Tomasz Mazur (sekretarz), Otto Uhrlig (skarbnik), Adam Winiarski, Aleksander Czernecki, Henryk Żebrowski (członkowie). Po około 2 miesiącach sekretarzem Rady został z nominacji Ministra adw. Franciszek Zyguła. Rzecznikiem, jak poprzednio był w tym okresie Antoni Woźniak, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Bronisław Hassenbein (pełnił funkcję od początku).
W połowie roku 1955 jeszcze raz zmieniono Radę. Oto skład Rady nowej: Adam Winiarski (dziekan), Aleksander Czernecki (wicedziekan), Franciszek Zyguła (sekretarz), Otto Uhlig (skarbnik), Marian Nowakowski, Aleksander Czaplicki, Henryk Żebrowski (członkowie). W listopadzie 1955 r. w funkcji sekretarza zastąpiła adw. Zygułę adw. Rudolf Szura. O ile pamiętam, po śmierci adw. Nowakowskiego członkiem Rady został adw. Antoni Woźniak. Funkcję rzecznika dyscyplinarnego pełnił w owym czasie adw. Sławski-Szulejko. Taki skład przetrwał do 1 lipca 1956 r. jako do dnia pierwszych wyborów Wojewódzkiej Rady Adwokackiej w Kielcach przez walne zgromadzenie Izby.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2023 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet