6. Sprawy personalne

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

W omawianym okresie weszło w skład adwokatury kilku stosunkowo młodych członków PZPR (Wacław Grzybowski, Zygmunt Wrześniak, Józef Strzykała, Jerzy Rak, A. Czernecki), członków ZSL i SD (Bogusław Kaczmarczyk, Piotr Klesyk, Antoni Pierzak, Tomasz Mazur), a także bezpartyjnych (Franciszek Zyguła, Stanisław Szperl). Przyczyniło się to do uaktywnienia politycznego palestry oraz odmłodziło ją, przy czym stopniowo rola tych świeżo przyjętych adwokatów rosła.
Po pewnym czasie zaczęły w grę wchodzić także nieporozumienia osobiste. W aktach Rady Adwokackiej są ślady tych antagonizmów. Pomijam je jednak zaznaczając, że działały tu także: normalna konfliktowość pokoleniowa oraz reperkusje walki klasowej.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet