Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 roku

 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, na dzień 20 marca 2018 r. godz. 10.00; część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 21 marca 2018 r. godz. 10.00; część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 22 marca 2018 r. godz. 10.00; część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 23 marca 2018 r. godz. 10.00; część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r. https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10090,ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2018-r.html

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet