Informacja dotycząca dodania egzaminu adw. 2023 w e-SOA

Informacja dotycząca dodania egzaminu adwokackiego 2023 w e-SOA i możliwości rejestracji online w Centralnym Rejestrze Egzaminów NRA.

 

Z uwagi na zbliżający się egzamin adwokacki uprzejmie informuję, że dostępna jest już możliwość rejestracji online przez osoby składające wniosek na podstawie w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze

Każda osoba, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze po zarejestrowaniu się otrzyma na mail wskazany podczas rejestracji wniosek oraz kwestionariusz z wypełnionymi już danymi. 

Na chwilę obecną nie ma możliwości, aby zarejestrowana osoba wskazała przez system dokumenty, które składa razem z wnioskiem i aby lista tych dokumentów wygenerowała się na wniosku. W związku z tym uczestnik musi dopisać te wartości ręcznie. Ponadto, osoby te proszone są o złożenie wymaganych, podpisanych dokumentów (do pobrania poniżej) w sposób tradycyjny, bezpośrednio do biura ORA lub za pośrednictwem poczty. 

Rejestracji można dokonać poprzez stronę https://egzaminy.e-soa.pl

Podczas rejestracji uczestnik musi wybrać podstawę uczestnictwa 

w egzaminie - w przypadku wyboru podstawy art. 77b osoby po ukończonej aplikacji adwokackiej, dla rejestrującego się wyświetli się komunikat - Rejestracja on-line możliwa jest tylko dla osób przystępujących do egzaminu z art. 66 ust 2. 

 

W związku z powyższym osoby po ukończeniu aplikacji adwokackiej w celu dokonania rejestracji na egzamin adwokacki proszone są o złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu w sposób tradycyjny, bezpośrednio do biura ORA. 

Po zatwierdzeniu wniosku biuro ORA udostępni na e-mail dostępny 

w zasobach biura dane logowania do Panelu Uczestnika Centralnego Rejestru Egzaminów. 

 

Wraz z dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu o egzaminie adwokackim należy złożyć:

    • Wniosek (wzór)

    • Kwestionariusz osobowy do egzaminu adwokackiego

    • INFORMACJA o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego

    • OŚWIADCZENIE o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego

    • RODO – klauzula informacyjna do egzaminu adwokackiego

 

 

Pełna treść dokumentu

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet