Władze ORA

Skład osobowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

DZIEKAN adw. Jerzy Zięba
Wicedziekan adw. Monika Kot
Wicedziekan adw. Tomasz Adamczyk
Sekretarz adw. Szymon Gierek
Skarbnik adw. Marcin Staniak
Członkowie: adw. Urszula Jaromin
adw. Agnieszka Massalska
adw. Elżbieta Mazurek
adw. Anna Sacharz - Czarnocka
adw. Sławomir Stachura
adw. Krzysztof Stępień

Rzecznik Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Mariusz Błaszkiewicz
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego: adw. Paweł Derlatka
adw. Józef Domaradzki
adw. Magdalena Kopytek-Stanikowska
adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
adw. Marzena Pluszewska

Sąd Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

PREZES adw. Justyna Domaradzka-Karaś
Wiceprezes
adw. Magdalena Herzog-Stachura
Sekretarz adw. Paweł Rzońca
Członkowie: adw. Małgorzata Angielska-Ślusarska
adw. Michał Bukowski
adw. Milena Cedro – Szyba
adw. Urszula Dobosz
adw. Anna Flaczyńska
adw. Elżbieta Gęca
adw. Róża Grzywaczewska - Czernic
adw. Patrycja Gutowska Kochanowska
adw. Marta Polańska
adw. Maciej Sobczyk
adw. Dominik Wiecha
adw. Anna Zbroszczyk

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY adw. Krzysztof Król
Członkowie: adw. Łukasz Banatkiewicz
adw. Jakub Kilarski
adw.  Tomasz Kokowski
adw. Jarosław Kosowski

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet