Władze ORA

Skład osobowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

DZIEKAN p.o. adw. Tomasz Adamczyk
Wicedziekan adw. Monika Kot
Sekretarz adw. Szymon Gierek
Skarbnik adw. Marcin Staniak
Członkowie: adw. Urszula Jaromin
adw. Agnieszka Massalska
adw. Elżbieta Mazurek
adw. Anna Sacharz - Czarnocka
adw. Sławomir Stachura
adw. Krzysztof Stępień

Rzecznik Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Mariusz Błaszkiewicz
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego: adw. Paweł Derlatka
adw. Józef Domaradzki
adw. Magdalena Kopytek-Stanikowska
adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
adw. Marzena Pluszewska

Sąd Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

PREZES adw. Justyna Domaradzka-Karaś
Wiceprezes
adw. Magdalena Herzog-Stachura
Sekretarz adw. Paweł Rzońca
Członkowie: adw. Małgorzata Angielska-Ślusarska
adw. Rafał Nowak
adw. Milena Cedro – Szyba
adw. Urszula Dobosz
adw. Anna Flaczyńska
adw. Elżbieta Gęca
adw. Róża Grzywaczewska - Czernic
adw. Patrycja Gutowska Kochanowska
adw. Marta Polańska
adw. Maciej Sobczyk
adw. Dominik Wiecha
adw. Anna Zbroszczyk

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY adw. Krzysztof Król
Członkowie: adw. Łukasz Banatkiewicz
adw. Jakub Kilarski
adw.  Tomasz Kokowski
adw. Jarosław Kosowski

 

REFERATY, ZESPOŁY I KOMISJE PROBLEMOWE DZIAŁAJĄCE PRZY ORA w Kielcach

 

REFERAT SKARG I WNIOSKÓW Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY adw. Elżbieta Mazurek
Członkowie:  

REFERAT OSOBOWY Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY adw. Tomasz Adamczyk
Członkowie:  

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW I SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

PRZEWODNICZĄCA adw. Monika Kot
KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH adw. Monika Kot

KOMISJA DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI, PROMOCJI I WIZERUNKU ADWOKATURY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY adw. Tomasz Adamczyk
Członkowie:  

ZESPÓŁ DS. FUNDUSZU POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ I SPRAW SOCJALNYCH

PRZEWODNICZĄCY adw. Urszula Jaromin
Członkowie:  

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, EDUKACJI PRAWNEJ I DZIAŁALNOŚCI PRO BONO Okręgowej Rady Adwokackie w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY adw. Anna Sacharz – Czarnocka
Członkowie:  

KOMISJA INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU Okręgowej Rady Adwokackie w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY adw. Krzysztof Stępień
Członkowie:  

KOMISJA DS. POMOCY PRAWNEJ Z URZĘDU I UŁATWIANIA WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA Okręgowej Rady Adwokackie w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY adw. Sławomir Stachura
Członkowie:  

PEŁNOMOCNIK Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach ds. prawnych oraz PRZEWODNICZĄCA KOMISJI PRAWNEJ I REFERATU ds. ochrony tajemnicy adwokackiej

PRZEWODNICZĄCY adw. Monika Kot
Członkowie:  

ZESPÓŁ WIZYTATORÓW Okręgowej Rady Adwokackie w Kielcach

PRZEWODNICZĄCY adw. Agnieszka Massalska
Członkowie:  

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet