Aktualności


Zmarł adwokat Jerzy Samek

Z ogromnym smutkiem i bólem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ADWOKATA

Jerzego Samka,

zmarłego dnia 24 lutego 2024 roku

w wieku 74 lat

 

 Śp. Jerzy Samek  urodził się 29 sierpnia 1949 roku w Oleśnicy Śląskiej.

W 1968 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach a następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Po ukończeniu studiów odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Kielcach. W okresie od dni 17 października 1974 roku do 31 maja 1975 roku był asesorem sądowym i pełnił czynności sądowe w Sądzie Powiatowym w Kielcach.
W dniu 23 lutego 1976 roku roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Kielcach, którą ukończył zdanym egzaminem adwokackim w dniu 29 września 1979 roku. 
Następnie w dniu 29 października 1979 roku został wpisany na listę adwokatów. Od dnia 15 lutego 1980 roku rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim Nr 2 w Końskich, a następnie uchwałą ORA w Kielcach z dnia 9 stycznia 1982 roku został przeniesiony do Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Kielcach, w którym pracował do czasu jego likwidacji tj. do dnia 31 stycznia 1991 roku. Od dnia 1 lutego 1991 roku wykonywał praktykę adwokacką w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach.
Adwokat Jerzy Samek aktywnie uczestniczył w pracach samorządu adwokackiego. W kadencjach 1998-2001 oraz 2004-2007 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Od 1995 roku nieprzerwanie wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich z prawa karnego.  W 2007 roku został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.
 
Odszedł znakomity prawnik, wypełniający z oddaniem przez ponad 45 lat swoje obowiązki zawodowe
 
Oddając hołd ZMARŁEMU
wyrażamy żal i współczucie
RODZINIE
 
Dziekan, Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach,
Adwokaci Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
w Kielcach.
 
 
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet