Aktualności


Komunikat w sprawie akcji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach zawiadamia, że w ramach odbywającej się akcji  Tygodnia Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19-23 lutego 2024 roku organizuje dyżury adwokatów i aplikantów adwokackich.

Celem organizacji obchodów jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, przeciwdziałanie agresji i przemocy. Sytuacja osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działania podejmowane na rzecz poprawy ich położenia jest stale monitorowana. Organizatorzy tygodnia pomocy chcą umożliwić osobom pokrzywdzonym znalezienie profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie zmianę sytuacji życiowej. 

Agresja i przemoc są zjawiskami powszechnymi we współczesnym świecie. Ze zjawiskami tymi możemy się spotkać prawie w każdym wieku i miejscu życia człowieka, tzn. w rodzinie, w grupie rówieśniczej, na ulicy, w pracy, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w przedszkolu i szkole. 

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw został ustanowiony w 1988 roku przez Parlament Europejski. Święto obchodzone jest przede wszystkim w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Dzień Ofiar Przestępstw rozpoczyna w Polsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej włączają się również adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, asystenci sędziów, referendarze, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci. 

Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w kancelariach adwokackich, sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacji pozarządowych w całym kraju. 

W roku bieżącym w ramach obchodów tego wydarzenia w Polsce organizowana jest w dniach 19-23 lutego 2024 r. akcja społeczna Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Adwokaci Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach od wielu lat aktywnie uczestniczą w tej szlachetnej akcji. W ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawną. 

Harmonogram dyżurów adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, którzy zadeklarowali gotowość udzielania nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem zostanie udostępniony w dniu 19 lutego 2024  roku na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach www.ora.kielce.pl

Lista adwokatów biorącycyh udział w akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet