Aktualności


Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - Kielce 2023

Aplikant adwokacki Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach zwycięzcą Środowiskowego Konkursu Krasomówczego – Kielce 2023

W dniu 13 września 2023 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach - organizatora konkursu - odbyły się eliminacje Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej 

w Krakowie, Częstochowie, Rzeszowie i Kielcach.
 
W eliminacjach wzięło udział ośmiu laureatów wyłonionych w konkursach izbowych. 
Byli to aplikanci: Witold Szwarnowski, Paweł Kotlewski (Izba Adwokacka w Częstochowie); Michał Fatyga, Rafał Iwan (Izba Adwokacka 
w Kielcach); Aleksandra Makowska, Mariusz Szczepan (Izba Adwokacka 
w Krakowie); Jakub Marek, Patrycja Chmiel (Izba Adwokacka w Rzeszowie).
Konkurs został przeprowadzony według zasad określonych w regulaminie Konkursów Krasomówczych dla aplikantów adwokackich przyjętym przez Naczelną Radę Adwokacką.
 
Zmagania aplikantów oceniało jury pod przewodnictwem adw.  Moniki Kot - Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, w składzie: adw. Tomasz Adamczyk – p.o. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Marcin Karpiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Częstochowie, adw. Aleksander Gut Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Beata Woś - Członek Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Rzeszowie.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali Komisji wystąpienia w roli pełnomocników procesowych w procesie cywilnym lub w roli obrońcy albo pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym.
Wystąpienia uczestników Konkursu przygotowane zostały w oparciu 
o stany faktyczne przedstawione w znanych im wcześniej czterech kazusach: dwa z prawa karnego i dwóch z prawa cywilnego. Kazusy wymagały od uczestników wiedzy prawniczej, znajomości orzecznictwa Sądu Najwyższego 
i sądów apelacyjnych oraz pewnego doświadczenia życiowego.
Wybór tematu wystąpienia i wybór roli procesowej uczestnika Konkursu nastąpił w drodze losowania przeprowadzonego w dniu 7 września 2023 roku w siedzibie ORA w Kielcach.
Bezpośrednio po wysłuchaniu wystąpień wszystkich uczestników Konkursu, Komisja Konkursowa na zamkniętym posiedzeniu dokonała ich oceny biorąc pod uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia jak też sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy.
   
Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę laureatów:
    • pierwszą lokatę jednogłośnie uzyskał  apl. adw. Rafał Iwan (Kielce),
    • drugą lokatę uzyskał  apl. adw. Jakub Marek  (Rzeszów),
    • trzecią lokatę uzyskała  apl. adw. Aleksandra Makowska (Kraków),
    • wyróżnienie – czwarta lokatę apl. adw. Paweł Kotlewski (Częstochowa).
 
Wymienieni zwycięscy konkursu otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez organizatora i dodatkowo wszyscy jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 
Do udziału w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zostali tym samym zakwalifikowani, w oparciu o § 10 Regulaminu konkursów krasomówczych, aplikanci adwokaccy:
 
    • Pan Rafał Iwan (Kielce)  
    • Pan Jakub Marek (Rzeszów)
 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, zaś Panom aplikantkom, którzy zajęli I i II miejsce – życzymy powodzenia w finale!
 

 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet