Aktualności


Zmarł adwokat Jerzy Zięba

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach z  przykrością i ogromnym smutkiem przekazuje informację o śmierci Dziekana ORA w Kielcach adwokata Jerzego Zięby.

Odszedł nasz Kolega i Przyjaciel, znakomity adwokat, Człowiek wielkiej życzliwości, niezwykle oddany samorządowi adwokackiemu.

 

ADWOKAT JERZY ZIĘBA - BIOGRAM

Adwokat Jerzy Zięba, był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia na kierunku prawo w latach 1972 -76), w latach 1976 – 79 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach, następnie w latach 1980 – 1982 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Kielcach. W dniu 27 października 1982 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach i od 2 maja 1983 roku nieprzerwanie wykonywał zawód adwokata w Kielcach.

Adwokat Jerzy Zięba w latach 1992-1995 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

W kadencjach 1983-1986 i 1998-2001 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego, w latach 2001–2004 członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, a w kadencji 2004–2007 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

W roku 2007 został wybrany na stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Ponownie wybrany na stanowisko dziekana w kadencji 2010–2013. Od 2004 roku był wielokrotnie delegatem na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

XI Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 2013 r. wybrał adwokata Jerzego Ziębę w skład Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie powierzono mu w kadencji 2013 – 2016 funkcję członka Prezydium NRA.

W roku 2016 ponownie został wybrany na funkcję dziekana Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Od wielu lat pełnił funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów i kierownika szkolenia aplikantów adwokackich, był wychowawcą szeregu roczników aplikantów adwokackich, członkiem komisji egzaminacyjnych i komisji konkursów krasomówczych.

Jerzy Zięba, to także twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, wydawanego od roku 2007 przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Był współautorem monografii Adwokatura świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku, wydanej w 2013 roku.

Dnia 20 lutego 2021 r został wybrany po raz czwarty na kolejną kadencję (2021 – 2025) na stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (wiceprzewodniczący w kadencji 2016 -2020). Członek Kolegium Redakcyjnego Palestry oraz członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchwałą z dnia 21 października 2008 roku przyznało adw. Jerzemu Ziębie Odznakę Adwokatura Zasłużonym.

W dniu 31 maja 2012 roku został uhonorowany przez Ministra Sprawiedliwości najwyższym resortowym odznaczeniem Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości, za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości a także odznaką „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną 5 lutego 2014 r. przez Ministra Sportu i Turystyki.

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet