Aktualności


IX RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI - 1 lipca 2023 r.

Szanowna Pani Mecenas, 

Szanowny Panie Mecenasie,

Szanowni Państwo,

 
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby towarzyszące do udziału w IX Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie się dnia 1 lipca 2023r. (sobota). Impreza odbywa się pod patronatem Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystki Naczelnej Rady Adwokackiej.
 
Już po raz dziewiąty (I Rajd Świętokrzyski odbył się 6 lipca 2013 r.) będziemy mieli przyjemność podziwiać piękno ziemi świętokrzyskiej, poznawać jej dzieje, historię żyjących tu pokoleń, a nade wszystko różnorodność krajoznawczą Gór Świętokrzyskich.
 
Trasa rajdu tym razem będzie wiodła szlakami:
    • Bodzentyn: zwiedzanie miasta: gotycka fara, pozostałości zamku, mury obronne, kościół św. Ducha, zagroda Czernikiewiczów,  motywy patriotyczne powstania styczniowego i II wojny światowej na cmentarzu parafialnym, cmentarz z I wojny światowej, cmentarz żydowski (2 km, szlak niebieski im. Edwarda Wołoszyna),
    • Podgórze: pomnik mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”, Miejska Góra (426 m, 5 km),
    • dolina Czarnej Wody: strefa ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego (7,5 km).
    • Święta Katarzyna: kapliczka i źródełko św. Franciszka, klasztor bernardynek, kapliczka Żeromskiego (12 km). Długość całej trasy rajdu to ok. 12 km. 
Zakończenie rajdu w Ośrodku Wypoczynkowym Jodełka w Świętej Katarzynie.
 
Naszą grupę poprowadzi znakomity przewodnik, znawca nie tylko walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, ale również ich historii - 
dr Cezary Jastrzębski (UJK).
 
Rajd rozpocznie się w Bodzentynie, dojazd uczestników autokarem bądź transportem własnym do miejscowości Bodzentyn (Rynek). 
 
Po pokonaniu trasy rajdu i dotarciu do Świętej Katarzyny, na jego uczestników będzie czekał poczęstunek w Ośrodku Wypoczynkowym Jodełka w Świętej Katarzynie ul. Kielecka 3. Jodełka leży u podnóża Łysicy - najwyższego szczytu najstarszych gór w Europie. Zakończenie naszego spotkania w godzinach popołudniowych.
 
Rozpoczęcie rajdu planujemy o godzinie 9.30. Dla osób deklarujących skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi o godzinie 8.30 z parkingu przy KCK od strony ul. Winnickiej i Kopernika. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy rajdu oraz miejsca biesiady. 
Dla osób przyjezdnych możliwość rezerwacji we własnym zakresie hotelu na terenie Kielc bądź w Świętej Katarzynie.
 
Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa w Rajdzie w Biurze ORA w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30 bądź drogą mailową ora.kielce@adwokatura.pl w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. Jednocześnie razem ze zgłoszeniem proszę o wskazanie, czy będą Państwo korzystali z przejazdu autokarem. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe uczestników rajdu, w przypadku dzieci ich wiek.
 
Udział w Rajdzie nie wiąże się z ponoszeniem przez jego uczestników opłaty (wpisowego), jego koszty zostaną sfinansowane w całości ze środków ORA. Z tych względów prosimy traktować zgłoszenie udziału w imprezie jako deklarację niezawodnej obecności, albowiem organizator będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów imprezy za wszystkie osoby zgłoszone (m.in. zamówionych obiadów), również w przypadku ich nieobecności.
 
Mile widziani Goście z innych środowisk prawniczych, zaproszeni przez Koleżanki i Kolegów adwokatów.
Mamy nadzieję, że ta propozycja wędrówki szlakami ziemi Świętokrzyskiej na rozpoczęcie wakacji, spotka się z życzliwym zainteresowaniem i będzie służyć integracji środowiska adwokackiego oraz popularyzacji walorów ziemi świętokrzyskiej.
Serdecznie zapraszamy
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach
 
Adw. Krzysztof Stępień
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki ORA w Kielcach
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet