Aktualności


SZKOLENIE ZAWODOWE ADWOKATÓW - SANDOMIERZ 2023

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach zapraszam Koleżanki i Kolegów  adwokatów na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniach 15 - 17 września 2023 roku w Sandomierzu. Uczestnicy szkolenia zostaną zakwaterowani w Hotelu Sarmata - Zespół Dworski w Sandomierzu ul. Zawichojska 2 oraz w apartamentach Furta Dominikańska i Ucho Igielne.

 
Zgłoszenie udziału w szkoleniu wraz z dowodem dokonania wpłaty należności za udział w szkoleniu należy dostarczyć do Biura ORA w Kielcach bądź przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: ora.kielce@adwokatura.pl w terminie do dnia 22 maja 2023 roku.
 
 
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet