Aktualności


Zmarł adwokat Marek Porzonny

Z ogromnym smutkiem i bólem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 
ADWOKATA
Marka Porzonnego, 
zmarłego dnia 19 lutego 2023 roku
w wieku 80 lat

 

Śp. Marek Porzonny  urodził się 29 września 1942 roku  w Białej Podlaskiej. W latach 1961-1966 studiował na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie.

W dniu 30 października 1968 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Kielcach, którą ukończył zdanym egzaminem adwokackim w dniu 26 czerwca 1972 roku. 
W dniu 4 września 1972 roku został wpisany na listę adwokatów. 
Zawód adwokata wykonywał w Zespole Adwokackim Nr 1 w Kielcach, a po jego rozwiązaniu w dniu 1 stycznia 1991 roku, w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, do dnia 30 czerwca 2013 roku, kiedy to zaprzestał wykonywania czynności zawodowych.
Od 1979 roku aktywnie uczestniczył w pracach samorządu adwokackiego. W latach 1979-1983 jako sekretarz ORA, następnie przez dwie kadencje, w latach 1992-1998,  pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, oraz w kadencjach 1989-1992 i 2001-2004 Rzecznika Dyscyplinarnego.
Adwokat Marek Porzonny za wzorowe wypełnianie obowiązków adwokata oraz zaangażowanie w działalność samorządową, Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 lutego 1997 r. został wyróżniony Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.
 
Odszedł znakomity prawnik, wypełniający z oddaniem przez ponad 40 lat swoje obowiązki zawodowe
 
Oddając hołd ZMARŁEMU
wyrażamy żal i współczucie
RODZINIE
 
Dziekan, Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, Adwokaci Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.
 
 
Uroczystości pogrzebowe  śp. adwokata Marka Porzonnego odbędą się dnia 25 lutego 2023 roku (sobota) o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach, po czym nastąpi przewiezienie urny 
z prochami na Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu ul. Bolesława Limanowskiego 72, gdzie nastąpi dalsza część uroczystości żałobnej o godz. 13.30.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet