Aktualności


Palestra Świętokrzyska nr 61- 62

Uprzejmie informuję, że ukazał się kolejny, 61-62 numer Palestry Świętokrzyskiej, dostępny zarówno w formie drukowanej jak i w wersji elektronicznej pod linkiem:

 
Pismo dostępne również w wersji elektronicznej:
 
W słowie wstępnym czytamy:
Mijający, 2022 rok upłynął w cieniu wydarzeń za naszą wschodnią granicą, wciąż trwającej niesprawiedliwej i barbarzyńskiej wojny, cierpień narodu ukraińskiego, ale i dumy z jego bohaterskiej walki w obronie wolności swojego kraju ale też wolnego świata. W obliczu takich wyzwań nikt nie powinien być obojętny, to był czas próby dla naszych ludzkich postaw. 

Na myśl przychodzą słowa wiersza Ewy Lipskiej „z jednej łzy może zrodzić się potop …”. To od naszej wrażliwości i mądrości wielkich tego świata zależą losy tej wojny, zło musi przegrać. O to jest ta walka. Na ten nadchodzący czas potrzeba nam nadziei, która jak to pięknie określił ks. prof. Andrzej Kłoczowski, wyraża odwagę, odwagę dobrego życia w złym świecie.


Oddając do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer Palestry, 
z nadzieją na jego życzliwe przyjęcie, życzę miłej lektury. 
adwokat Jerzy Zięba
Redaktor Naczelny Palestry Świętokrzyskiej
 
W NUMERZE wiele ciekawych artykułów znakomitych autorów, :
 
1. O to jeszcze chodzi w tym życiu
Ewa Lipska                               2
2. Laudacja dla Pana Sędziego Sądu Najwyższego w staniu spoczynku Stanisława Zabłockiego
Bartosz Tiutiunik, adwokat, wiceprezes NRA (Łódź)       3
3. Wanda co nie chciała Niemca. Lustracja.
Krystyna Chojnicka, prof. dr hab., UJ (Kraków)                                        7
4. Konstytucja i rzeczywistość – samorząd gospodarczy
Dariusz Dudek, prof. dr hab., KUL, adwokat (Lublin)     15
5. Rehabilitacja Gerwazego Rębajły
Andrzej Mączyński, prof. dr hab., UJ (Kraków), sędzia TK w st. spocz.                     24
6. Odwieczny PiS
Andrzej Romanowski, prof. dr hab., UJ (Kraków), literaturoznawca     34
7. Treści generowane automatycznie, treści generowane przez użytkowników i treści modyfikowane 
przez sztuczną inteligencję jako wyzwanie dla ochrony wolności wypowiedzi
Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab., UJK (Kielce)             40
8. Pojedynki w Polsce od średniowiecza do II wojny światowej. Rozwiązania prawne.
Magdalena Książek, dr, UJK (Kielce)             53
9. Historia przyjaźni człowieka z alkoholem na przestrzeni wieków. Piwo, wino czy wódka?
Małgorzata Kłys, prof. dr hab., CM UJ (Kraków)             63
10. Z problematyki skargi nadzwyczajnej jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia w sprawach 
karnych – uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2022 r. 
(sygn. akt: I NSNk 8/21)
Andrzej Malicki, dr, adwokat (Wrocław)                     78
11. Czasy, gdy Szczecin i sprawiedliwość szukały swojego miejsca w Europie
Andrzej Zajda, adwokat (Szczecin)                     88
12. Nadrenia
Jan Kuklewicz, adwokat (Kraków)                     99
13. Związanie sądu decyzją administracyjną w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji lub przepisów o ochronie danych osobowych.
Robert Frey, dr, UJK (Kielce)                    108
14. Polityczne uwarunkowania procesu wyboru patronów – refleksje wprowadzające na przykładzie 
„afery w Wałbrzychu”
Agnieszka Kasińska – Metryka, prof. dr hab., UJK (Kielce)   114
15. O starożytnych korzeniach „wiary publicznej”
Andrzej Adamczyk, dr hab., prof. UJK (Kielce)   117
16. Dialog społeczny z udziałem samorządów zawodowych – idea i cele działania 
Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego w świetle regulacji 
ustrojowej samorządu zawodowego
Karol Wilczyński, adwokat (Kielce)                   124
17. (Gorzkich) słów kilka o nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie praw osób 
tymczasowo aresztowanych
Martyna Raban, adwokat (Kielce)                   136
18. Kontrola osobista – Prawna regulacja i praktyka wykonywania przeszukania i rewizji osobistej 
osoby sprzeczne z Konstytucją i Europejską Konwencją Praw Człowieka
Zbigniew Cichoń, adwokat (Kraków)            140
19. Zasada koleżeństwa w adwokaturze międzywojennej. Część I. 
Tomasz J. Kotliński, dr, adwokat (Jarosław)            144
20. Relacja z XI-tych Dni Kultury Adwokackiej
Jerzy Zięba, adwokat (Kielce)                            149
21. Od powietrza, głodu, ognia i wojny…
Jerzy Surdykowski                            153
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet