Aktualności


Informacja o śmierci adwokata Krzysztofa Degenera

Urodzony 12 października 1943 roku w Radomiu, w roku 1962 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w roku 1967 tytuł magistra. Po studiach pracował w Prokuraturze, początkowo w Olsztynie a następnie po przeniesieniu służbowym pracował w Prokuraturze Powiatowej i Wojewódzkiej w Kielcach do roku 1974. Po zakończeniu pracy w prokuraturze wykonywał zawód radcy prawnego. Uchwałą Rady Adwokackiej z dnia 11 grudnia 1976 roku został wpisany na listę adwokatów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Od 1984 roku aktywnie uczestniczył w pracach samorządu adwokackiego. Przez 4 kadencje pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz od 1986 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. W latach 1986 - 1992 był kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich, którą to funkcję pełnił ponownie w latach  2001-2011. Od 2004 r. przez cztery kadencje był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Adwokat Krzysztof Degener po odzyskaniu w 1989 roku przez Polskę wolności aktywnie włączył się w prace Komitetu Obywatelskiego, zajmując się reformą samorządu terytorialnego. Aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej do organów samorządu terytorialnego, kandydując do Rady Miasta Kielce w wyborach samorządowych uzyskał największą liczbę głosów w okręgu wyborczym z którego kandydował. W latach 1990 - 1994 pracował czynnie w samorządzie Miasta Kielce, będąc radnym i Przewodniczącym Rady Miasta Kielce. Należał do współzałożycieli Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 maja 2003 roku, doceniając zaangażowanie adwokata Krzysztofa Degenera w działalność na rzecz samorządu adwokackiego został wyróżniony Odznaką Adwokatura Zasłużonym. W dowód uznania za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej 28 listopada 2008 roku Prezydent RP przyznał adw. Krzysztofowi Degenerowi złoty medal za długoletnią służbę.

Odszedł wspaniały Człowiek, Kolega cieszący się uznaniem środowiska, adwokat wypełniający z oddaniem swoje obowiązki zawodowe.

 
Oddając hołd ZMARŁEMU
wyrażamy żal i współczucie
RODZINIE
 
Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adwokaci Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach
 
Msza święta żałobna zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej
w Kielcach, w dniu 16 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 14.00, po czym nastąpi wyprowadzenie śp. Krzysztofa Degenera na Cmentarz Stary w Kielcach
 
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet