Aktualności


OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO

Przystępujący do egzaminu adwokackiego w 2022 r. będą zdawać egzamin zawodowy według zasad określonych w art. 78d ust. 5 - 8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1651, tj.). Egzamin będzie obejmował pięć części pisemnych i będzie trwał cztery dni.

Egzamin adwokacki dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze odbędzie się w następujących dniach:

1. w dniu 10 maja 2022 r., od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;

2. w dniu 11 maja 2022  r., od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;

3. w dniu 12 maja 2022  r., od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa gospodarczego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;

4. w dniu 13 maja 2022 r., od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego, celem zapewnienia poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz  z instrukcją obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2022 r.

Wymienione publikacje do pobrania w załączniku.

Egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w 2022 r.

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych - Instrukcja użytkownika

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet