Aktualności


Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy - Lista adwokatów i aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach deklarujących gotowość udzielania pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

 
 

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

 
 
W obliczu barbarzyńskiej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, dostrzegając potrzebę niesienia pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy, Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach organizuje akcję bezpłatnej pomocy prawnej dla Nich. 
 
Naszą intencją jest udzielanie pomocy prawnej dla osób poszukujących w Polsce schronienia, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy lub uzyskania azylu politycznego, jak również każdej innej pomocy wynikającej z dynamicznie rozwijającej się sytuacji.
 
Adwokaci i aplikanci adwokaccy uczestnicząc w tej akcji dają wyraz solidarności naszego środowiska z Ukrainą.
Akcję koordynuje adw. Jerzy Zięba, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, oraz adw. Anna Sacharz-Czarnocka, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka, Edukacji Prawnej i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.
 
 
 

 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet