Aktualności


Palestra Świętokrzyska nr 57 - 58

 Uprzejmie informuję, że ukazał się kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej (57 - 58), w którym można przeczytać artykuły znakomitych autorów o tematyce zarówno prawniczej jak i historycznej, kulturalnej i społecznej. Przyjemnej lektury.

 

Pismo dostępne również w wersji elektronicznej:

userfiles/PALESTRA Świetokrzyska nr 57-58 2022 r_.pdf

 

 W NUMERZE:

 

1. Jak dzielić władzę – pierwsze propozycje

Krystyna Chojnicka, prof. dr hab. UJ (Kraków) 2

2. Cynizm i nihilizm konstytucyjny oraz ich konsekwencje: konstytucjonalizm znieważający i znieważony

Grażyna Skąpska, prof. dr hab. UJ (Kraków) 9

3. Konstytucja i rzeczywistość – kilka refleksji o stanie wyjątkowym

Dariusz Dudek, prof. dr hab. KUL, adwokat (Lublin) 23

4. Prawo do pomocy obrońcy bezpośrednio po zatrzymaniu

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Barbara Nita-Światłowska, dr hab., prof. UEK (Kraków) 36

5. Polityzacja pamięci a polityka strachu

Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. dr hab., UJK (Kielce) 42

6. Problemy współczesnej ekspertyzy toksykologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

Małgorzata Kłys, prof. dr hab. Collegium Medicum UJ (Kraków) 46 7. Zasady i gwarancje ochrony adwokatów w świetle prac Rady Europy – czy istnieje możliwość przyjęcia konwencji w tym obszarze regulacyjnym?

Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab., UJK (Kielce) 56

8. Aksjologiczne uwarunkowania tajemnicy zawodowej

Wojciech Wojtyła, dr, UTH (Radom) 67

9. Mroczne czasy. Szkice z dziejów aparatu wymiaru sprawiedliwości w województwie kieleckim w szczytowym okresie stalinizmu

Adam Massalski, prof. dr hab., UJK (Kielce) 72

10. Swoje chwalicie, cudzego nie znacie. O historii Adwokatury w Czechach zdań kilka.

Ewa Stawicka, adwokat, Redaktor Naczelna Palestry 78

11. Procesy czarownic w Europie i w Polsce od XV do XIX wieku

Magdalena Książek, dr, UJK (Kielce) 83

12. O Stanisławie Wróblewskim – w stulecie pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach

Andrzej Mączyński, prof. dr hab., UJ (Kraków) 96

13. Zagadnienia reformy administracji państwowej w Polsce w latach 1923-1931

Jan Główka, dr 103

14. Słów kilka o liście żelaznym w związku ze zmianą przepisów ustawy karnoprocesowej

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, dr, adwokat (Warszawa) 106

15. O potrzebie kompensacji w prawie karnym

Aleksandra Miśkiewicz, dr, adwokat 110

16. Adwokat w czasie pandemii: narzędzia pracy zdalnej a kwestie cyberbezpieczeństwa

Marcin Rojszczak, dr, PW (Warszawa) 115

17. Polski dwór współczesny – Quo vadis? (na przykładzie dworów istniejących na terenie b. woj. kieleckiego)

Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, profesor emeritus 124

18. Wannsee

Jan Kuklewicz, adwokat 131

19. O nihilizmie prawnym

Grażyna Skąpska, prof. dr hab., UJ (Kraków) 137

20. Gustava Klimta wizja praw

Jerzy Zajadło, prof. dr hab., UG (Gdańsk) 147

21. XXI Konkurs Mistrz Mowy Polskiej

Jerzy Zięba, adwokat 150

22. Przemówienia adw. Edwarda Rzepki na przedostatniej eliminacji Konkursu „Mistrz Mowy Polskiej” na Zamku Królewskim w Warszawie 14 czerwca 2021 r. i na Gali Finałowej Konkursu w Kielcach, 20 września 2021 r. 150

23. Wenus z Willendorfu na wystawie w Wiedniu, czyli o cenzurze w Internecie

Paula Chmielowska, UG (Gdańsk) 153

24. W salonie na rogu Rynku i Sławkowskiej

Anna Woźniakowska, Andrzej Michałowski, adwokat 158

25. Prawnicy i muzyka.

Anna Woźniakowska 161

powrót