Komunikaty


Komunikat o odwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w dniu 24 października 2020 r.

Nasza decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne Koleżanek i Kolegów oraz uwzględnia obowiązujące ograniczenia sanitarne, wprowadzone od dnia 10 października 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. z 2020 roku, poz. 1758), w tym objęcie Kielc czerwoną strefą.
W sytuacji dramatycznie rosnącej liczby osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zarówno w kraju, jak i w naszym regionie, liczby osób pozostających na kwarantannie (w tym również wśród naszych Koleżanek i Kolegów), planowanymi dalszymi obostrzeniami w zakresie rygorów sanitarnych, przeprowadzenie Zgromadzenia w planowanym terminie w formie stacjonarnej staje się niemożliwe.

Nowy termin Zgromadzenia oraz jego forma zostaną ustalone niezwłocznie, jak tylko sytuacja epidemiczna w kraju oraz możliwości organizacyjne na to pozwolą. Jest moim pragnieniem aby nasze Zgromadzenie, tak jak to jest w naszej tradycji, było świętem samorządności, zorganizowanym w atmosferze wolnej od obaw o bezpieczeństwo zdrowotne Koleżanek i Kolegów i nie stało się przyczyną cierpienia i izolacji chociażby jednej osoby.

Kielce, dnia 15 października 2020 r.

z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet