Informacje


Wykaz lekarzy sądowych

 

Wykaz lekarzy sądowych

uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach

w 2013 r.

Szczegółowy wykaz lekarzy sądowych

powrót