Komunikaty


XXIX Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku 6-9 czerwiec 2019r

Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury Polskiej NRA , pod przewodnictwem adw. Andrzeja Zwary ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXIX Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku w dniach 6-9 czerwca 2019r . Rejs odbędzie się pod patronatem - Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli.

Zapraszamy żeglarzy , motorowodniaków osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa do udziału w naszym Rejsie.

Wyjątkowo udział w naszym Rejsie zapowiedzieli gościnnie adwokaci zrzeszeni w Klubie Rowerowym Adwokatury Polskiej , który powstał w ubiegłym roku w Zamościu i którego Prezesem jest adw. Cezary Lipko.

Tegoroczny Rejs zbiegł się z XL Rocznicą Pierwszego Rejsu, który odbył się w 1979 roku i którego organizatorem i pomysłodawcą był adw. Konrad Urbanowicz.

Po raz pierwszy do organizacji Rejsu włączył się Ośrodek Badawczy Adwokatury NRA i jego Dyrektor adw. Andrzej Zwara poprowadzi konferencję naukową w Jażdżówkach.

Tradycyjnie po pierwszym dniu Rejsu w ośrodku w Jażdżówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie ziemnym oraz zawody wędkarskie.

Kiedy żeglarze będą pływali po Jezioraku, członkowie Klubu Rowerowego pojadą dookoła najdłuższego jeziora w Polsce jakim jest Jeziorak , pod przewodnictwem Komandora tego Rajdu Notariusz Bożeny Kozielskiej .

Z przykrością podajemy ,iż lista tegoroczna członków klubu biorących udział w Rajdzie Rowerowym jest już z przyczyn organizacyjnych zamknięta.

Dotrzymując również ubiegłorocznej obietnicy odnośnie wysokości wpisowego dla aplikantów adwokackich, organizatorzy ustalili dla nich wpisowe w wysokości jedynie 250zł.

Organizatorami Rejsu są :
- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn
- adw. Ryszard Afeltowicz
- adw. Marek Skrzeczkowski
- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2019r

Koszt uczestnictwa , od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 250 zł. / wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr. konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2019” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 roku, dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn , najlepiej mailowym przesłać na adres ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja 2019 roku wpisowe nie będzie zwracane ).
W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie , udział w Balu Komandorsko-Dziekańskim, udział w Seminarium Naukowym, ubezpieczenie NW ,ochronę WOPR uczestników regat ,puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych ,opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych , oraz pamiątki z rejsu.

Jak co roku mamy nadzieję na sponsorów . Tegoroczny Rejs będzie sponsorowany m.in. przez Nest Bank Oddział w Olsztynie , Wydawnictwa Wolters Kluwer , Beck , firmę Bi-eS „URODA”, firmę „Dominik” Dominik Pawlikowski oraz inne. Zapewne jak co roku Burmistrz Miasta Iławy i Starosta przekażą uczestnikom Rejsu pamiątki związane z naszym miastem oraz powiatem.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi , które posiadają ubezpieczenie OC.

Podajemy przykładowo przystanie , w którym można zarezerwować jachty:

Przystań „MARIBO„ Szałkowo Nr 11.A - tel.669-441-440 ,603-970-390, www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 –tel.601-489-319 mail Yacht.gancek

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie , proszę o kontaktować się z Dyrektorem Sportowym- Andrzejem Szydzikiem ,( tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim (tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników Rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzi Dyrektor Sportowy Rejsu Andrzej Szydzik .

PROGRAM REJSU :

05 czerwca 2019 (środa ) uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do Rejsu i regat.

06 czerwca 2019 (czwartek) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja , gdzie będzie baza Rejsu i zorganizowane biuro rejsu .

O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień z 5/6 czerwca 2019, na własny koszt w hotelu Port 110 , Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję ,iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników Rejsu,

godz. 11.30 odprawa sterników,

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak,

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w Ośrodku Gerczak w Jażdżówkach,

godz. 16.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie, konferencja naukowa OBA.

godz. 19-20 kolacja,

godz. 20 pozostaniemy w klimacie żeglarskim i biesiadnym- dyskoteka, którą poprowadzi jak zwykle od wielu lat, Leszek Teofilak

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny koszt z 6/7 czerwca 2019 i z 7/8 czerwca 2019r (numer kontaktowy 622-227-843 z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak

7 czerwca 2019r (piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.

godz. 11.30-odbędzie się odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA - (pierwszy etap) – okolice Jażdżówek i Zatoka Widłągi

godz.13-16 –regaty - (pierwszy etap),

godz. 16.00-17.00 przybywamy do Portu w Jażdżówkach, ciepły posiłek oraz wędzona sielawa .

godz. 20.00 Bal Dziekańsko-Komandorski ( obowiązkowe stroje żeglarskie ) występ Zespołu „Sztywny Rumpel”

8 czerwca 2019 sobota ( Siemiany)

w godz.8-10- śniadanie

godz. 10.30 odprawa sterników

godz.11.00 –regaty (drugi etap ), trasa z Jażdżówek do Siemian

godz. 15-16– przypływamy do Portu Przystani Żeglarskiej „Eko Marina” w Siemianach, gdzie czeka na nas ciepły posiłek w Ośrodku „Cykada” w Siemianach

godz. 19-20 Ośrodek „ Cykada”- ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych i wędkarskich , wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu i najsympatyczniejszej uczestniczki - wręczenie pucharów i nagród, kolacja grillowa, dyskoteka, zakończenie XXIX Rejsu Adwokackiego.

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi z dnia 8/9.06.2019 w Siemianach w Pensjonacie „ Biały Domek”
(nr kontaktowy 602-640-850)

9 czerwca 2019r ( niedziela)

w godz.8.00-11.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy ,


Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.


Przewodniczący Komitetu                                                                                                      Dziekan ORA w Olsztynie
Organizacyjnego                                                                                                                    adw. Stefan Salamon
adw. Andrzej Kozielski

 

Zgłoszenie

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet