Komunikaty

Termin egzaminu adwokackiego w 2011r

Działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 78 ust. 8 ustawy - Prawo o adwokaturze dotyczących porozumienia przy ustalaniu terminu egzaminu adwokackiego w dniu 12 stycznia 2011 r. Minister Sprawiedliwości przedstawił Naczelnej Radzie...

Dodano: 20.01.2011czytaj więcej

Termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2011r.

Minister Sprawiedliwości zaakceptował termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, który zostanie przeprowadzony w dniu 24 września 2011r. (sobota)
 

Dodano: 20.01.2011czytaj więcej

Zaproszenie na XXIV Tradycyjny Bal Adwokata

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach uprzejmie zapraszam na XXIV TRADYCYJNY BAL ADWOKATA, który odbędzie się dnia 26 lutego 2011 roku w salach Hotelu „Leśny Dwór” w Kielcach ul. Szczepaniaka 40...

Dodano: 14.12.2010czytaj więcej

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne dla najmłodszych dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej zapraszam na tradycyjnie organizowane SPOTKANIE NOWOROCZNE dla najmłodszych dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich w wieku do lat 14-tu, które zostało zaplanowane na dzień 23 stycznia 2011 roku w nowej zmienionej formule.

Dodano: 13.12.2010czytaj więcej

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich działa pod adresem internetowym www.rejestradwokatow.pl. Jest on jedynym ogólnie dostępnym i autoryzowanym przez władze adwokatury spisem wszystkich członków Palestry...

Dodano: 05.11.2010czytaj więcej

XXVIII Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury - Krynica Zdrój 2010

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem adw. Jerzego Zięby, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, oraz adw. Stanisława Estreicha Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich...

Dodano: 04.11.2010czytaj więcej

Komunikat w sprawie egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach, zawiadamia osoby dopuszczone do udziału w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką, że egzamin ten odbędzie się w sobotę, 25 września 2010 roku...

Dodano: 23.09.2010czytaj więcej

Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uchwałą z dnia 1 czerwca 2010 roku ustaliła termin Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach na dzień 9 października 2010 roku (sobota).

Dodano: 15.06.2010czytaj więcej

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 29.06 - 2.07.2010

Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2010 r.

Dodano: 08.04.2010czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy- Prawo o adwokaturze...

Dodano: 16.03.2010czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet