Redakcja Palestry Świętokrzyskiej

Palestra Świętokrzyska

jest pismem wydawanym przez Izbę Adwokacką
w Kielcach, które ukazuje się od września 2007 roku.

Redakcja „Palestry Świętokrzyskiej”

Redaktor Naczelny:

adw. Jerzy Zięba
tel. 601 999 526
e-mail: jerzy.zieba@wp.pl

Zespół Redakcyjny:

adw. Stanisław Szufel, adw. Bogumił Jopkiewicz

Sekretarz Redakcji:

mgr Dorota Paź

Adres Redakcji:

25-310 Kielce, ul. Św. Leonarda 1 lok. 30
tel. 041 344 17 56
e-mail: ora.kielce@adwokatura.pl

Prosimy osoby zainteresowane współpracą oraz publikowaniem swoich prac
o kontakt z Redakcją „Palestry Świętokrzyskiej”

powrót

© Copyright 2009 - 2020 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet