Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

Dodano: piątek, 03 lipiec 2015 czytaj więcej

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ 2015

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się w dniu  26 września 2015 r. (sobota), o godz. 11.00.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 sierpnia 2015 r. (data stempla pocztowego). Termin ten nie podlega przywróceniu.

Dodano: czwartek, 02 lipiec 2015 czytaj więcej

NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ADWOKACKIEGO w 2016 r

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z dnia 23 lipca 2013 r., poz. 829), w art. 2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, dotyczące między innymi kształtu egzaminu adwokackiego, który będzie obowiązywał od 2016 r. Na mocy art. 50, w zakresie nowelizującym Prawo o adwokaturze, przedmiotowa ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Dodano: środa, 24 czerwiec 2015 czytaj więcej

zobacz wszystkie aktualności »

© Copyright 2009 - 2015 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet