Aktualności


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które od wielu lat zaprasza do udziału w tej akcji adwokatów oraz radców prawnych. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
W Polsce dzień 22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r.

W ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać w Ośrodkach Pomocy bezpłatną pomoc prawną nie tylko od adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, ale także od osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotycząca postępowania przygotowawczego – prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorów sądowych i komorników.

Z uwagi na doniosłość udziału Adwokatury w tego typu akcjach, Świętokrzyska Izba Adwokacka, podobnie jak w latach poprzednich, włączyła się w organizację tej szlachetnej akcji.
.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19 i ograniczenia sanitarne z tym związane, zaleca się aby świadczenie pomocy odbywało się za pośrednictwem środków łączności na odległość takich jak: Internet i telefon, zatem dyżury w akcji będą przez Państwa pełnione pod wskazanym numerem telefonu i adresem mailowym.
 
Gotowość uczestnictwa w akcji wraz z sugerowanym terminem dyspozycyjności i danymi kontaktowymi proszę zgłaszać drogą elektroniczną bezpośrednio do koordynatora akcji adw. Pawła Rzońcy (e-mail: adw.prz@gmail.com; tel. 514 481 508) w terminie do dnia 14 lutego 2021 r.


Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót