Aktualności


Zapraszamy do lektury najnowszego, 51-52 numeru kwartalnika Palestra Świętokrzyska

W słowie wstępnym redaktor naczelny pisma adw. Jerzy Zięba napisał:

Nasze życie w ostatnich miesiącach upływa w czasie pandemii. Nie sposób pominąć tego zjawiska milczeniem, bowiem zostaliśmy uwięzieni, dosłownie i w przenośni. Na myśl przychodzą słowa D. Defoe, stanowiące motto do powieści Alberta Camusa, Dżuma: Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje. Zagrożenia epidemiczne przewartościowały nasze życie, również to zawodowe. To nowe doświadczenie zmusza do refleksji nad stanem umysłów w ujęciu zbiorowym i indywidualnym. Wyzwala również ciągle ogromne pokłady solidarności z ludźmi, którzy stanęli w pierwszej linii walki z epidemią. Jako społeczeństwo, w tych trudnych czasach, zachowując dystans społeczny, nie zapomnieliśmy o innych, doceniając jak wielką wartością jest obecność drugiej osoby. Jeśli epidemia jest więzieniem, to sposobem ucieczki od jego trudnych doświadczeń jest pomoc słabszym. Koronawirus stał się symbolem zagrożenia, równie nieoczekiwanego, jak też niewidzialnego, przed którym trudno się ukryć. Ta smutna rzeczywistość ukazuje zarazem, że w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.  ( … )

Pismo dostępne również w wersji elektronicznej na stronie ORA Kielce.

W NUMERZE:

 1. Znaczenie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie w postępowaniu przed TSUE w sprawie C-55/20 dla procesu kształtowania gwarancji niezależności zawodów prawniczych na płaszczyźnie prawa europejskiego
  Piotr Kardas, adwokat, prof. dr hab. UJ (Kraków)
 2. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – ramowy drogowskaz czy szczegółowy instruktaż
  Jacek Giezek, adwokat, prof. dr hab. UWr (Wrocław)
 3. „Istota i zasady procesu karnego” – trzy wydania, trzy epoki
  Stanisław Waltoś, prof. dr hab. UJ (Kraków)
 4. Votum separatum sędziego – człowiek czy instytucja?
  Dariusz Dudek, adwokat, prof. dr hab. KUL (Lublin)
 5. Z dziejów narkomanii opiatowej czyli do maku do „dopalacza”
  Małgorzata Kłys, prof. dr hab. Collegium Medicum UJ (Kraków)
 6. Doręczenie elektroniczne między profesjonalnymi pełnomocnikami w okolicznościach epidemii wirusa COVID-19
  Joanna Derlatka, adwokat, dr, UJK (Kielce)
 7. Praktyczny wymiar obowiązywania przepisów o sporządzaniu uzasadnienia wyroku sądu karnego na formularzu
  Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska, adwokat (Warszawa)
  Adriana Szymborska – Rymer, aplikant adwokacka (Warszawa)
 8. ALMA MATER IAGIELLONICA MATKĄ POLSKICH UNIWERSYTETÓW
  Franciszek Ziejka, prof. dr hab. UJ (Kraków)
 9. Przesłanie noblowskie dla adwokatury
  Małgorzata Kożuch, adwokat, dr UJ (Kraków)
 10. Pamiętajmy o Prezes Marii Budzanowskiej
  Jacek Taylor, adwokat (Gdańsk)
 11. Poezja jest poszukiwaniem blasku
  Teresa Grzybkowska, prof. dr hab, UG (Gdańsk)
 12. Smak rózgi brzozowej… Jak karano w szkołach w Królestwie Polskim w XIX w.
  Adam Massalski, prof. dr hab. UJK (Kielce)
 13. Prawne skutki cudzołóstwa na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX w.
  Magdalena Książek, dr, UJK (Kielce)
 14. Sąd też miejscem pracy adwokata
  Andrzej Malicki, adwokat, dr (Wrocław)
 15. Populizm, czyli fałszywe panaceum na kłopoty
  Alfred Marek Wierzbicki, ksiądz, dr hab. KUL (Lublin)
 16. Epidemie i choroby w dawnych Kielcach
  Jan Główka, dr (Kielce)
 17. Pierwsze internetowe rekolekcje 5 – 7 kwietnia 2020 r.
  Jerzy Zięba, adwokat
 18. Rekolekcje wielkopostne prawników 2020. Skupienie, muzyka i poezja
  Ferdynand Rymarz, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. adwokat
 19. Rekolekcje na czas zarazy
  Jerzy Surdykowski
 20. Czas próby i Wielki Tydzień
  Władysław Malinowski, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi i Poznaniu
 21. List w sprawie rekolekcji
  Aleksandra Kurczab – Pomianowska, tłumacz, reżyser
 22. Rekolekcje czasu pandemii: mistrzostwo słowa, muzyki i ducha. Wielki Post 2020
  Jacek Stryczek, ksiądz, stowarzyszenie „Wiosna”
 23. Mądrość Hioba
  Przemysław Artemiuk, ksiądz, dr hab., prof. UKSW (Warszawa)

powrót