Aktualności


Komunikaty zawierające ważne informacje dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w dniach 23-26 czerwca 2020 roku

Uprzejmie informuję, że na stronie internatowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały zamieszczone ważne informacje dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w dniach 23-26 czerwca 2020 roku. (szczegóły w linkach)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-dniach-23-26-czerwca-2020-roku
Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-w-terminie-dodatkowym-23-26-czerwca-2020-r
Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym
zawierający Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.


Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
dziekan ORA w Kielcach

powrót