Aktualności


Zarządzenie Dziekana ORA w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2020 r.

1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 roku, poz. 491 ze zm.), zarządzam:

2. Przedłużyć obowiązującą formę kontaktów z Biurem ORA telefoniczną lub poprzez pocztę e-maile:ora.kielce@adwokatura.pl; dyscyplinarne.kielce@adwokatura.pl; dziekan ORA: jerzy.zieba@wp.pl księgowość: ksiegowosc.kielce@adwokatura.pl; do dnia 4 maja 2020 r.

3. Wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura ORA nie będzie możliwy do dnia 4 maja 2020 r.. Kancelaria Biura ORA w tym okresie nie przyjmuje korespondencji składanej osobiście przez interesantów. Bezpośredni kontakt możliwy tylko w sprawach pilnych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (18 kwietnia 2020 r.).


Dziekan ORA w Kielcach
Adw. Jerzy Zięba

powrót