Aktualności


Zarządzenie Dziekan ORA w Kielcach z dnia 29 marca 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 roku, poz. 491 ze zm.), zarządzam: 

  1. Przedłużyć obowiązującą formę kontaktów z Biurem ORA poprzez pocztę e-maile: do dnia 17 kwietnia 2020 r.
  2. Wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura ORA nie będzie możliwy do dnia 17 kwietnia 2020 r. Kancelaria Biura ORA w tym okresie nie przyjmuje korespondencji składanej osobiście przez interesantów.
  3. Przedłużyć zawieszenie wszelkich zajęć edukacyjnych aplikantów adwokackich (zajeć szkoleniowych prowadzonych w formie stacjonarnej oraz praktyk sądowych), wynikających z regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  4. Udzielić pracownikom Biura ORA w dniach 31 marca – 10 kwietnia 2020 r.  urlopu wypoczynkowego.
  5. Zawiesić przygotowania związane z organizacją Rajdu Świętokrzyskiego i Spływu Kajakowego po rzece Nidzie, zaplanowanych w roku 2020.
  6. W razie jakichkolwiek problemów pozostaję do dyspozycji w każdym czasie pod nr tel. 601 999 526.
  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (29 marca 2020 r.).

Dziekan ORA w Kielcach
/ ... /
Adw. Jerzy Zięba

powrót