Aktualności


Pismo Dziekana ORA w Kielcach w sprawie wirusa SARS-COV-2

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie,

 

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zachowania szczególnej ostrożności wynikającej z zagrożeń epidemiologicznych z tym związanych uprzejmie proszę o ograniczenie do minimum osobistych kontaktów z biurem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Wszelkie sprawy proszę załatwia w formie telefonicznej bądź mailowej.

W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji nie wykluczam możliwości czasowego zamknięcia biura ORA. Komunikaty w tym przedmiocie będą podawane na bieżąco.

 

Jednocześnie informuję, że Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód i Kielce-Wschód od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania wprowadziła zakaz przyjmowania interesantów, wszelkie sprawy należy ewentualnie załatwiać korespondencyjnie.

 

Nadto uprzejmie informuję, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie polecił niezwłoczne wydanie w dniu dzisiejszym zarządzeń dotyczących odwołania terminów wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych od dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku w Sądach okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie (z wyłączeniem spraw pilnych).

 

Zarządzenia w tym przedmiocie winny być niezwłocznie opublikowane na stronach internetowych Sądów.

 

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Zięba

Dziekan ORA w Kielcach

powrót