Aktualności


Szkolenie zawodowe: Reforma postępowania cywilnego ? nowe obowiązki stron i pełnomocników

Naczelna Rada Adwokacka
wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach

zapraszają adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
na szkolenie zawodowe pt.:

„Reforma postępow­ania cywilnego –
nowe obowiązki stron i pełnomocników”

­
Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2019 roku w Hotel Kongresowy w Kielcach, Aleja Solidarności 34. (http://hotelkongresowy.pl)

Zajęcia poprowadzi SSO we Wrocławiu Grzegorz Karaś.

 

Termin szkolenia: 7 grudnia 2019 roku (sobota)
Miejsce: sala konferencyjna Hotelu Kongresowego.
Godziny: 9:30–10:00 – rejestracja
10:00–15:00 – szkolenie merytoryczne (w trakcie szkolenia dwie 15 - minutowe przerwy na kawę).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie lub pocztą e-mailową w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością Sali konferencyjnej, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o zakresie szkolenia oraz notka biograficzna wykładowcy.

Reforma postępowania cywilnego –
nowe obowiązki stron i pełnomocników

Wykładowca: SSO Grzegorz Karaś
ZAKRES SZKOLENIA

1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.
2. Nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne.
3. Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r. (zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia postepowań zawieszonych, postepowania mediacyjnego, postępowanie klauzulowego, postępowania egzekucyjnego).
4. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
5. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
6. Nowe zasady doręczania pozwu.
7. Pouczenia stron w postępowaniu.
8. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
9. Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.
10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
11. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
12. Postępowanie zabezpieczające.
13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
15. Prekluzja dowodowa.
16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.
19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
20. Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy).
21. Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd).
22. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny, szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
23. Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań, zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania próby mediacyjnej).
24. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
25. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
26. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

***

SSO Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii.

Autor i współautor wielu komentarzy i publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego, bezpieczeństwa informacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Współautor najnowszego komentarza do KPC wyd. CH Beck pod red. SSN Tadeusza Szanciły oraz najnowszego komentarza do zmian w KPC wyd. CH Beck pod red. prof. Jacka Gołaczyńskiego.


Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót