Aktualności


Zaproszenie na VI Rajd Świętokrzyski

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby towarzyszące do udziału w VI Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie się dnia 6 lipca 2019r. (sobota).

Już po raz szósty będziemy mieli przyjemność podziwiać piękno ziemi świętokrzyskiej, poznawać jej dzieje, historię żyjących tu pokoleń, a nade wszystko różnorodność krajoznawczą Gór Świętokrzyskich.

Trasa rajdu tym razem będzie wiodła szlakami: Nowa Słupia – Hucisko – Duży Most - Święta Katarzyna (długość trasy: 16 km).

Rajd odbędzie się na trasie udostępnionej w 2019 roku ścieżki edukacyjnej pn. „Śladem kolejki wąskotorowej”. Przebiega ona w całości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z wykorzystaniem torowiska kolejki wąskotorowej, poprowadzonej w pierwszej połowie XX wieku między Rudkami a Zagnańskiem. Szlak to gratka dla miłośników kolei, którzy zobaczą pozostałości po dawnej kolejce wąskotorowej z lat 30. ubiegłego stulecia.

Szlak jest idealny dla amatorów przyrody, którzy uwielbiają przemierzać leśne ostępy. Jest prawie w całości płaski - idealny dla osób, które uprawiają Nordic Walking lub preferują spokojne spacery bez stromych podejść w tym również dla dzieci. Szlak jest świetnie oznakowany (biało-zielone znaki, rogacze ze strzałkami, dokładne odległości).

Zakończenie rajdu nastąpi w ośrodku wypoczynkowym „Jodełka”
w Świętej Katarzynie, ul. Kielecka 3.

Krótki opis tego, co zobaczymy na trasie rajdu:

Nowa Słupia - centrm starożytnego hutnictwa żelaza (muzeum) i współczesnych Dymarek Świętokrzyskich. Owiana legendami, kamienna figura Pielgrzyma.

Hucisko - dawne składowisko kolejki wąskotorowej.

Święta Katarzyna - zespół klasztorny bernardynek. Kapliczki w miejscu dawnych pustelni, w tym kapliczka św. Franciszka ze źródełkiem św. Franciszka i kapliczka z podpisem Stefana Żeromskiego. Pierwsze w Królestwie Polskim schronisko turystyczne.

Fot. Świętokrzyski Park Narodowy

Trasa rajdu, idealna dla amatorów przyrody, udostępniona w 2019 r. ścieżka edukacyjna pn. "Śladem kolejki wąskotorowej", wytyczona w całości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 16 km szlak połączył Świętą Katarzynę i Nową Słupię. Śladami kolejki wąskotorowej mogą już podążać piesi.

Rowerzyści będą mogli mogli korzystać ze szlaku dopiero na jesieni, kiedy powstanie pełna infrastruktura, ale już dzisiaj zachęcamy do przemierzenia tego cudownego szlaku pieszo razem z uczestnikami tegorocznego rajdu.

 

Naszą grupę poprowadzi znakomity przewodnik, znawca nie tylko walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, ale również ich historii - dr Cezary Jastrzębski (UJK).

Rajd rozpocznie się na rynku w Nowej Słupi, dojazd uczestników autokarem bądź transportem własnym.

Po pokonaniu trasy rajdu i dotarciu do Świętej Katarzyny na jego uczestników będzie czekał poczęstunek w Ośrodku wypoczynkowym „Jodełka”. Zakończenie rajdu w godzinach popołudniowych.

Szczegóły organizacyjne związane z wyjazdem do Nowej Słupi zostaną podane w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu liczby uczestników.

Rozpoczęcie rajdu planujemy o godzinie 9.30. Dla osób deklarujących skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi około godziny 8.30 z parkingu przy KCK od strony ul. Winnickiej i Kopernika. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy rajdu oraz miejsca biesiady.
Dla osób przyjezdnych możliwość rezerwacji we własnym zakresie hotelu na terenie Kielc, Świętej Katarzyny bądź w Cedzynie.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa w rajdzie w Biurze ORA w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30 w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku. Jednocześnie razem ze zgłoszeniem proszę o wskazanie, czy będą Państwo korzystali z przejazdu autokarem.

Wpisowe, dla adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w symbolicznej kwocie 20 zł/os., dla osób spoza naszej Izby oraz osób niebędących adwokatami wpisowe wynosi 50 zł.; płatne wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w rajdzie. Aplikanci adwokaccy oraz dzieci zwolnieni z ponoszenia wpisowego.

Mile widziani zaproszeni przez Koleżanki i Kolegów adwokatów goście z innych środowisk prawniczych.

Mamy nadzieję, że ta propozycja wakacyjnej wędrówki spotka się z życzliwym zainteresowaniem i będzie służyć integracji środowiska adwokackiego oraz popularyzacji walorów ziemi świętokrzyskiej.

Sponsor wydarzenia: Naczelna Rada Adwokacka

 

Serdecznie zapraszamy.

Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

Adw. Krzysztof Stępień
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki

 

Zaproszenie na VI Rajd Świętokrzyski

powrót