Aktualności


Uchwała nr 2/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2019r. przeciwko mowie nienawiści

 UCHWAŁA NR 2 /2019
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
z dnia 16 stycznia 2019 r.


My adwokaci, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza. Składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia Jego Rodzinie. Budzą nasz sprzeciw wszelkie akty nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka oraz brak szacunku dla najwyższej wartości, jaką jest ludzkie życie.
Jesteśmy głęboko zasmuceni myślą, że w naszej Ojczyźnie wciąż jesteśmy świadkami pokładów ślepej nienawiści do drugiego człowieka i niewyobrażalnych aktów agresji.
Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli; nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, duchownych o podjęcie wspólnego dzieła edukacji młodego pokolenia w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz uświadamiania społeczeństwu zagrożeń płynących z mowy nienawiści dla relacji międzyludzkich i ładu moralnego.

 

 

Z-ca Sekretarza ORA w Kielcach
adw. Szymon Gierek 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
adw. Jerzy Zięba

 

Uchwała nr 2/2019

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet