Aktualności


Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu adwokackiego 2017 roku

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego 2017 z siedzibą w Kielcach informuje, że ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego nastąpi w dniu 19 kwietnia 2017 roku, ok. godz. 17.00, poprzez przesłanie wyniku egzaminu (pozytywny/negatywny) każdemu ze zdających na jego adres mailowy.

Przesłanie uchwał Komisji Egzaminacyjnej nastąpi w dniu 20.04.2017 roku. W tym samym dniu, informacje o ocenach uzyskanych z każdego przedmiotu, z odwołaniem się do kodu zdającego, będą dodatkowo wywieszone, na tablicy ogłoszeń w siedzibie ORA w Kielcach.

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

SSO Alina Bojara

 

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet