Aktualności


Sukces aplikantów kieleckich w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym w Krakowie

W dniu 23 czerwca 2012 r. w Sali Stronnictwa Demokratycznego im. Prof. Jana Janowskiego w Krakowie odbył się środowiskowy konkurs krasomówczy zorganizowany dla aplikantów adwokackich - przedstawicieli izb adwokackich w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. Każdą z izb reprezentowało trzech aplikantów. Uczestnicy mieli za zadanie wygłoszenie mowy sądowej w oparciu o kazusy dotyczące dziedzin zarówno prawa karnego jak i cywilnego. Każdy z kazusów dawał możliwość odpowiedniego przygotowania czy to obrony czy oskarżenia, jak i wystąpienia w postępowaniu cywilnym, a przygotowane stany faktyczne dawały odpowiednie pole do popisu zarówno pod względem wywodu uzasadnionego odpowiednią argumentacją prawniczą jak i - co zrozumiałe przy konkursie krasomówczym - także pod względem oratorskim.

Konkurs został przeprowadzony wedle zasad określonych w Regulaminie Konkursów Krasomówczych dla Aplikantów Adwokackich przyjętych uchwałą nr 56/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku. Stąd wybór tematów wystąpień, ról procesowych oraz kolejność dokonana została wcześniej w drodze losowania. Wiadomo było, że o uzyskanych lokatach zdecydują takie walory wystąpień jak sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy, poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego forma, konstrukcja jak też poprawność fonetyczna.

W jury zasiedli przedstawiciele poszczególnych Izb Adwokackich, z których pochodzili uczestnicy konkursu - laureaci jego eliminacji izbowych, a więc Dziekan ORA w Krakowie adw. Jan Kuklewicz jako Przewodniczący, Dziekan ORA w Kielcach adw. Jerzy Zięba, adw. Dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas – z-ca Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Krakowie, prof. Tadeusz Malak - aktor i reżyser oraz adw. Stanisław Kłys - członek NRA i organizator środowiskowego konkursu.

Biorąc pod uwagę wspomniane kryteria komisja konkursowa uznała, że:

  • pierwszą lokatę uzyskał apl. adw. Anna Zbroszczyk z Izby Kieleckiej
  • drugą lokatę uzyskał apl. adw. Adam Hans z Izby Krakowskiej
  • trzecią lokatę uzyskał apl. adw. Małgorzata Król z Izby Kieleckiej

Każdy z nich otrzymał stosowny dyplom i odpowiednią nagrodę pieniężną. Wszyscy aplikanci poza pamiątkowymi dyplomami otrzymali okolicznościowe wydawnictwa. Werdykt jury konkursu oznacza, że do finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich zakwalifikowali się Aplikanci Anna Zbroszczyk oraz Adam Hans.

 

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet