Galeria


Uroczystość nadania, przyjęcia i poświęcenia Sztandaru Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach 27.09.2013


powrót