Spis adwokatów i aplikantów izby

Polańska Marta


Adres e-mail

Adres

Silniczna 15/2, 25-515 Kielce

Telefon

041 348 01 30

Telefon kom.

505 027 771

Status

czynny

Typ dzia�ano�ci

Kancelaria adwokacka

Dodatkowe informacje

Adres do korespondencji:
25-001 U.P. Kielce 1
skr.poczt. 1379
Drukuj