Aktualności


Informacja o śmierci adwokata Kazimierza Kwietnia

Adwokat Kazimierz Kwiecień urodził się dnia 13 stycznia 1940 roku w Tempoczowie, powiat Kazimierza Wielka.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  
 
Po ukończeniu studiów w 1962 roku rozpoczął aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego w 1964 roku. Następnie przez okres dwóch lat pracował w Prokuraturze Powiatowej w Kielcach, po czym rozpoczął aplikację adwokacką.
 
Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu adwokackiego w dniu 4 kwietnia 1970 roku został wpisany na listę adwokatów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Kielcach i wykonywał zawód w Zespole Adwokackim w Pińczowie oraz w Kazimierzy Wielkiej.
Następnie w latach 1991-2021 wykonywał zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Odszedł Kolega cieszący się szacunkiem i uznaniem środowiska, adwokat wypełniający z oddaniem swoje obowiązki zawodowe.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8 listopada (wtorek) 2022 roku o godz. 14:00 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej. 
Śp. Kazimierz Kwiecień zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kazimierzy Wielkiej.
 
 
W imieniu własnym oraz Koleżanek i Kolegów adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej, oddając hołd ZMARŁEMU, 
wyrażam żal i współczucie
RODZINIE
 
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Adw. Jerzy Zięba
 

powrót