Aktualności

Finał Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke

Tegoroczny finał Konkursu Krasomówczego odbędzie się w Łodzi w dniach 14 i 15 stycznia. Finalistów gościć będzie Izba Adwokacka w Łodzi Konkurs Krasomówczy jest od 2004 roku jednym z najważniejszych elementów szkolenia aplikantów adwokackich. Tradycja jego prowadzenia sięga początków istnienia Ośrodka w latach 70-tych.

Dodano: 10.01.2011czytaj więcej

Wyróżniania dla adwokatów Marka Banasika i Adama Łukomskiego

W dniu 7 stycznia 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia adwokatom Markowi Banasikowi
i Adamowi Łukomskiemu Tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” przez przewodniczącego krajowej „S” Piotra Dudę.
 

Dodano: 10.01.2011czytaj więcej

Polska Palestra w Tygodniku Powszechnym

W świątecznym wydaniu Tygodnika Powszechnego ukazał sie ilustrowany dodatek "Palestra Polska", zawierający m.in. artykuł o historii polskiej Adwokatury pióra dr. Adama Redzika oraz rozmowę z prezesem NRA adw. Andrzejem Zwarą i refleksje byłego prezesa NRA adw. Czesława Jaworskiego o roli adwokata w wymiarze sprawiedliwości.

Dodano: 07.01.2011czytaj więcej

X Krajowy Zjazd Adwokatury

W dniach 19-21 listopada 2010 roku w Gdańsku/Sopocie obradował Krajowy Zjazd Adwokatury. Dokonano wyboru nowych władz palestry. Prezesem NRA został adw. Andrzej Zwara, Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Jacka Ziobrowskiego zaś przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny.

Dodano: 07.12.2010czytaj więcej

IV Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich - 06.11.2010

Uprzejmie informuję, że w sobotę 6 listopada 2010 roku odbędzie się ogólnopolska akcja pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej „IV Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich”. Ta cenna inicjatywa wypełnia naszą adwokacką misję społeczną i służy podnoszeniu poziomu świadomości prawnej naszego społeczeństwa...

Dodano: 02.11.2010czytaj więcej

Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej w Kielcach

W dniu 9 października 2010 roku odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej, które dokonało wyboru nowych władze kieleckiej Adwokatury na trzyletnią kadencję 2010-2013.

Dodano: 11.10.2010czytaj więcej

Uchwała nr 1/2010 Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej z dnia 9 października 2010

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach zwraca się o podjęcie przez Naczelna Radę Adwokacką działań zmierzających do wprowadzenia zmian dotyczących trybu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, tak by...

Dodano: 09.10.2010czytaj więcej

Komunikat ORA w Kielcach dla osób które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze z późn. zmianami osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką mają uprawnienie do ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Kieleckiej przez okres 2 lat od dnia ogłoszenia wyników.

Dodano: 27.09.2010czytaj więcej

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 25.09.2010 roku w Kielcach.

Dodano: 25.09.2010czytaj więcej

Doskonalenie zawodowe adwokatów - 21 października 2010

Spotkanie z SSO Mirosławem Gajkiem, Przewodniczącym Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Kielcach na temat „Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego...

Dodano: 23.09.2010czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet