Aktualności

Zmarł adwokat Adam Łukomski

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci adwokata Adama Łukomskiego zmarłego dnia 21 września 2011 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

Dodano: 22.09.2011czytaj więcej

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów Adwokatów o zgłaszanie do dnia 31 sierpnia 2011 r. pisemnych kandydatur do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych...

Dodano: 04.08.2011czytaj więcej

Wyższe - prawie jak uniwersyteckie?

Dziesięć lat temu, 27 lipca 2001 roku, Sejm przyjął ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, która m.in. dokonała nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie przesłanki wpisu na listę adwokatów, dotyczącej rodzaju studiów prawniczych. W art. 65 pkt 3 wyżej cyt. ustawy, magiczne, a zarazem będące marką solidnego prawniczego wykształcenia słowo uniwersyteckie, zostało zastąpione przez słowo: wyższe.

Dodano: 25.07.2011czytaj więcej

Adwokaci bez pracy

Adwokaci bez pracy. Link do artykułu w Rzeczpospolitej...

Dodano: 14.07.2011czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W ROKU 2011

Wobec wejścia w życie w dniu 1 lipca 2011 roku ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz. 622 - ze zm.), która wprowadza zmiany w zakresie dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego oraz otrzymanym pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach informuje co następuje...

Dodano: 07.07.2011czytaj więcej

Test i zadania z egzaminu adwokackiego

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które przeprowadzony został w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. egzamin adwokacki.

Dodano: 07.07.2011czytaj więcej

Dyżury w redakcji Echo Dnia - "Ekspert radzi - Głośny Telefon"

W nawiązaniu do porozumienia z Redakcją Echo Dnia oraz ciągle aktualnego zaproszenia do udziału w organizowanej przez Redakcję Echo Dnia akcji udzielania bezpłatnych porad prawnych uprzejmie zapraszam Koleżanki i Kolegów Adwokatów, Aplikantów Adwokackich do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.

Dodano: 22.06.2011czytaj więcej

Najnowszy numer Palestry Świętokrzyskiej

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny 15-16 numer "Palestry Świętokrzyskiej", którego wersja elektroniczna została zamieszczona na naszej stronie internetowej. Życzymy miłej lektury.
 

Dodano: 16.06.2011czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką 2011

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 24 września 2011 r. (sobota) godz. 11.00.

Dodano: 19.04.2011czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet