Aktualności

Wyższe - prawie jak uniwersyteckie?

Dziesięć lat temu, 27 lipca 2001 roku, Sejm przyjął ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, która m.in. dokonała nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie przesłanki wpisu na listę adwokatów, dotyczącej rodzaju studiów prawniczych. W art. 65 pkt 3 wyżej cyt. ustawy, magiczne, a zarazem będące marką solidnego prawniczego wykształcenia słowo uniwersyteckie, zostało zastąpione przez słowo: wyższe.

Dodano: 25.07.2011czytaj więcej

Adwokaci bez pracy

Adwokaci bez pracy. Link do artykułu w Rzeczpospolitej...

Dodano: 14.07.2011czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W ROKU 2011

Wobec wejścia w życie w dniu 1 lipca 2011 roku ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz. 622 - ze zm.), która wprowadza zmiany w zakresie dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego oraz otrzymanym pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach informuje co następuje...

Dodano: 07.07.2011czytaj więcej

Test i zadania z egzaminu adwokackiego

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które przeprowadzony został w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. egzamin adwokacki.

Dodano: 07.07.2011czytaj więcej

Dyżury w redakcji Echo Dnia - "Ekspert radzi - Głośny Telefon"

W nawiązaniu do porozumienia z Redakcją Echo Dnia oraz ciągle aktualnego zaproszenia do udziału w organizowanej przez Redakcję Echo Dnia akcji udzielania bezpłatnych porad prawnych uprzejmie zapraszam Koleżanki i Kolegów Adwokatów, Aplikantów Adwokackich do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.

Dodano: 22.06.2011czytaj więcej

Najnowszy numer Palestry Świętokrzyskiej

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny 15-16 numer "Palestry Świętokrzyskiej", którego wersja elektroniczna została zamieszczona na naszej stronie internetowej. Życzymy miłej lektury.
 

Dodano: 16.06.2011czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką 2011

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 24 września 2011 r. (sobota) godz. 11.00.

Dodano: 19.04.2011czytaj więcej

Nagroda specjalna "Prawnik Pro Bono" dla tragicznie zmarłej Joanny Agackiej-Indeckiej, Prezes NRA

Na wniosek Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, kapituła tegorocznej edycji konkursu „Prawnik Pro Bono” podjęła decyzję o przyznaniu specjalnej nagrody Joannie Agackiej – Indeckiej, byłej Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Dodano: 18.04.2011czytaj więcej

"BEZ TOGI" zbiór felietonów autorstwa adw. Stanisława Mikke

W przeddzień rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku ukazał się zbiór felietonów „Bez togi… o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury” – autorstwa adw. Stanisława Mikke, jednego z pasażerów lotu z 10 kwietnia 2010.

Dodano: 07.04.2011czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet