Aktualności

Możesz podpisać on-line petycję przeciwko planom skrócenia aplikacji

Naczelna Rada Adwokacka uruchomiła platformę, na której każdy, kto sprzeciwia się skróceniu okresu szkolenia aplikacji adwokackiej i okresu dojścia do zawodu tzw. drogą pozaaplikacyjną, może złożyć swój podpis pod adresem www.th1.neo.pl

Dodano: 20.03.2012czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych...

Dodano: 15.03.2012czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 28 - 31 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w 2012r.

Dodano: 12.03.2012czytaj więcej

Relacja z XXIX Narciarskich Mistrzostw Adwokatury

W dniach 16-19 lutego 2012 roku w Krynicy-Zdroju już po raz XXIX odbyły się Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury. Mistrzostwa narciarskie od kilku lat stanowią największą imprezę sportową Adwokatury. W poczuciu miłego i zaszczytnego obowiązku kontynuowania tradycji zimowych spotkań środowiska adwokackiego z całej Polski po raz trzeci organizatorem imprezy został dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adwokat Jerzy Zięba we współpracy z Komisją Integracji Środowiskowej Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA, której przewodniczy adw. Stanisław Estreich.

Dodano: 27.02.2012czytaj więcej

Komunikat w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów - ostateczne zasady

Uprzejmie informujemy, że ostatecznie przyjęte zostały zasady ubezpieczenia OC adwokatów na rok 2012 r. W wyniku prac komisji powołanej przez Naczelną Radę Adwokacka na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2012 ostatecznie ukształtowały się warunki ubezpieczenia korzystniejsze od przyjmowanych przed tą datą...

Pobierz deklarację

Dodano: 24.02.2012czytaj więcej

Komunikat Prezydium NRA

Uprzejmie informujemy, że wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA, osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

Dodano: 14.02.2012czytaj więcej

XXIX Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury Krynica 16 - 19 lutego 2012

Mam przyjemność poinformować, że prace związane z organizacją XXIX Mistrzostwach Narciarskich Adwokatury, które odbędą się w dniach 16–19 lutego 2012 r. w Krynicy Zdrój, wkroczyły w ostatnią fazę. Lista uczestników Mistrzostw przekroczyła liczbę 300 osób i w chwili obecnej została zamknięta. Organizator nie jest w stanie uwzględnić dalszych zgłoszeń wobec wyczerpania limitu miejsc w Hotelu Krynica **** (www.hotelkrynica.eu) w Krynicy Zdrój ul. Park Sportowy 3 ( w całości zarezerwowanego na nasze potrzeby). W tym adwokackim święcie sportów zimowych, organizowanym już po raz dwudziesty dziewiąty, spotkają się adwokaci i aplikanci adwokaccy, członkowie ich rodzin, narciarze i sympatycy sportów zimowych reprezentujący większość izb adwokackich.

Dodano: 30.01.2012czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie informuje, że 21 grudnia 2011 r. Naczelna Rada Adwokacka podpisała z PZU SA i HDI Asekuracja SA Umowę Generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014.

Dodano: 05.01.2012czytaj więcej

XXIX Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury Krynica 16 - 19 lutego 2012 r.

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem adw. Jerzego Zięby, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, oraz adw. Stanisława Estreicha Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, narciarzy i sympatyków sportów zimowych do udziału w XXIX Mistrzostwach Narciarskich Adwokatury, które odbędą się w dniach 16 – 19 lutego 2012 r. w Krynicy Zdrój.

Regulamin XXIX Mistrzostw Narciarskich Adwokatury

Dodano: 21.11.2011czytaj więcej

Uchwała Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 7 października 2011

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec inicjatyw ustawodawczych skrócenia okresu trwania aplikacji oraz umożliwienia absolwentom wydziałów prawa szkół wyższych wykonywania czynności pełnomocnika w postępowaniach przed sądami powszechnymi w absolutnej większości spraw cywilnych.

Dodano: 20.10.2011czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet