Aktualności

VI Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich - 19 maja 2012

W dniu 19 maja 2012 roku (sobota) w godzinach 9.00-15.00 zostanie przeprowadzona pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej ogólnopolska akcja bezpłatnych porad adwokackich.

Dodano: 12.05.2012czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze

Dodano: 11.05.2012czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00.

Dodano: 11.05.2012czytaj więcej

Obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu Święta Narodowego 3 Maja delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach wzięła udział w obchodach 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dodano: 07.05.2012czytaj więcej

Izbowy konkurs krasomówczy 2012

W dniu 29 marca 2012 roku został przeprowadzony Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów świętokrzyskiej Izby. Do konkursu przystąpili aplikanci drugiego roku. Mieli za zadanie wygłoszenie przemówienia końcowego w sprawie karnej lub w sprawie cywilnej. Aplikanci opracowywali swoje wypowiedzi w oparciu o przygotowane i przydzielone im w wyniku losowania...

Dodano: 19.04.2012czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w biegu powstańczym

Chociaż do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostało jeszcze kilka miesięcy już dzisiaj zachęcamy wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w XXII Biegu Powstania Warszawskiego, który odbędzie się 28 lipca. W ten sposób Palestra chce oddać hołd adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy zginęli podczas II wojny światowej w tym w Powstaniu Warszawskim.

Dodano: 18.04.2012czytaj więcej

Możesz podpisać on-line petycję przeciwko planom skrócenia aplikacji

Naczelna Rada Adwokacka uruchomiła platformę, na której każdy, kto sprzeciwia się skróceniu okresu szkolenia aplikacji adwokackiej i okresu dojścia do zawodu tzw. drogą pozaaplikacyjną, może złożyć swój podpis pod adresem www.th1.neo.pl

Dodano: 20.03.2012czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych...

Dodano: 15.03.2012czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 28 - 31 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w 2012r.

Dodano: 12.03.2012czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet