Aktualności

Egzamin Adwokacki w 2013 r. - informacja dot. wykorzystania własnego sprzętu komputerowego

W nawiązaniu do informacji, dotyczącej wykorzystania własnego sprzętu komputerowego, przy rozwiązywaniu zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego, precyzuję iż zgodnie z treścią § 9a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego, w przypadku wyboru takiego sposobu rozwiązywania zadań, niezłożenie przez zdającego pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającego deklarację, że znane są mu zagrożenia, o jakich mowa w ust. 4 i 5 § 9a Rozporządzenia, oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego.
Kielce, dnia 18 lutego 2013 roku.

Dodano: 11.02.2013czytaj więcej

Relacja z Otwartych Mistrzostw Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w slalomie gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach

W dniu 2-go LUTEGO 2013 r. w Kielcach na stoku narciarskim Telegraf odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ w KIELCACH w slalomie gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach. W zawodach oraz imprezie towarzyszącej licznie uczestniczyli adwokaci, aplikanci adwokaccy...

Dodano: 06.02.2013czytaj więcej

Zaproszenie na wycieczkę do Pragi

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach uprzejmie zapraszam na wycieczkę: Kutna Hora - Praga - Karlowe Wary - Mariańskie Łaźnie zaplanowaną w dniach 30 maja - 2 czerwca 2013r.

Dodano: 04.02.2013czytaj więcej

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

Uprzejmie proszę, aby osoby składające wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 19-22 marca 2013 roku, dołączyły do wniosku informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego oraz oświadczenie...

Dodano: 14.01.2013czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie noworoczne dla najmłodszych dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej zapraszam na spotkanie noworoczne dla najmłodszych dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich w wieku do lat 10-ciu, które zostało zaplanowane na dzień 3 lutego 2013 roku (niedziela) w godz. 10.00-13.00...

Dodano: 14.01.2013czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze...

Dodano: 09.01.2013czytaj więcej

Do rąk czytelników trafił kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny (21-22) numer Palestry Świętokrzyskiej, kwartalnika wydawanego przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką w Kielcach.

Dodano: 07.01.2013czytaj więcej

Otwarte Mistrzostwa Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w Slalomie Gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach

Zaproszenie na OTWARTE MISTRZOSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ w KIELCACH w slalomie gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach - Telegraf 02 luty 2013 r.

Dodano: 04.01.2013czytaj więcej

Ślubowanie aplikantów adwokackich

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2013 roku o godz. 15.30 w lokalu ORA w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/30 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego...

Dodano: 07.12.2012czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet