Aktualności

Zaproszenie na spotkanie noworoczne dla najmłodszych dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej zapraszam na spotkanie noworoczne dla najmłodszych dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich w wieku do lat 10-ciu, które zostało zaplanowane na dzień 3 lutego 2013 roku (niedziela) w godz. 10.00-13.00...

Dodano: 14.01.2013czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze...

Dodano: 09.01.2013czytaj więcej

Do rąk czytelników trafił kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny (21-22) numer Palestry Świętokrzyskiej, kwartalnika wydawanego przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką w Kielcach.

Dodano: 07.01.2013czytaj więcej

Otwarte Mistrzostwa Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w Slalomie Gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach

Zaproszenie na OTWARTE MISTRZOSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ w KIELCACH w slalomie gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach - Telegraf 02 luty 2013 r.

Dodano: 04.01.2013czytaj więcej

Ślubowanie aplikantów adwokackich

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2013 roku o godz. 15.30 w lokalu ORA w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/30 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego...

Dodano: 07.12.2012czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 19 - 22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w 2013 r.:

Dodano: 24.10.2012czytaj więcej

Termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego w 2013 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych...

Dodano: 23.10.2012czytaj więcej

Uchwała nr 5/2012 Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 28 września 2012

Uchwała nr 5/2012 Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 28 września 2012 r. w przedmiocie postulatu podjęcia pilnych prac na rzecz zmiany systemu pomocy prawnej z urzędu.

Dodano: 16.10.2012czytaj więcej

Komunikat dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 28.09.2012 r.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.09.146.1188) osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką mają uprawnienie do ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich przez okres 2 lat od dnia od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Dodano: 02.10.2012czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet