Aktualności

Komunikat dla osób, które przystąpiły do Egzaminu Adwokackiego w dniach 19-22 marca 2013 roku

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach zawiadamia, że osoby, które przystąpiły do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 roku mogą zapoznawać się z pracami egzaminacyjnymi...

Dodano: 22.04.2013czytaj więcej

Komunikat przewodniczącej komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego, który odbył się przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Kielcach nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 roku poprzez przesłanie na adres e-mail każdego ze zdających informacji o jego wyniku egzaminu.
Tego samego dnia zdającym przesłany zostanie drogą pocztową oryginał uchwały o wyniku egzaminu.

Dodano: 18.04.2013czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2013 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2013 r....

Dodano: 25.03.2013czytaj więcej

Zmarł adwokat Zdzisław Gumuliński

9 marca 2013 roku zmarł adwokat Zdzisław Gumuliński. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 14 marca 2013 roku.

Dodano: 15.03.2013czytaj więcej

Zmarła adwokat Maria Kwiecień

10 marca 2013 roku zmarła adwokat Maria Kwiecień. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 13 marca 2013 roku.

Dodano: 14.03.2013czytaj więcej

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu adwokackiego w 2013 roku

Z uwagi na pojawiające się różne stanowiska oraz wątpliwości w przedmiocie korzystania z aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa informuję, iż zdający podczas rozwiązywania zadań, z części od drugiej do piątej egzaminu, może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa, w formie papierowej, co wynika z art. 78d ust. 12 ustawy Prawo o adwokaturze, przy czym zdający może przynieść je na egzamin we własnym zakresie.

Dodano: 08.03.2013czytaj więcej

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2013 ROKU

Celem przypomnienia i w uzupełnieniu najistotniejszych informacji przekazanych wcześniej na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, informuję co następuje...

Dodano: 21.02.2013czytaj więcej

Doskonalenie zawodowe - 6 kwietnia 2013

Zaproszenie W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach zapraszam Koleżanki i Kolegów Adwokatów,  Aplikantów Adwokackich na konferencję szkoleniową z udziałem...

Dodano: 19.02.2013czytaj więcej

Egzamin Adwokacki w 2013 r. - informacja dot. wykorzystania własnego sprzętu komputerowego

W nawiązaniu do informacji, dotyczącej wykorzystania własnego sprzętu komputerowego, przy rozwiązywaniu zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego, precyzuję iż zgodnie z treścią § 9a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego, w przypadku wyboru takiego sposobu rozwiązywania zadań, niezłożenie przez zdającego pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającego deklarację, że znane są mu zagrożenia, o jakich mowa w ust. 4 i 5 § 9a Rozporządzenia, oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego.
Kielce, dnia 18 lutego 2013 roku.

Dodano: 11.02.2013czytaj więcej

Relacja z Otwartych Mistrzostw Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w slalomie gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach

W dniu 2-go LUTEGO 2013 r. w Kielcach na stoku narciarskim Telegraf odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ w KIELCACH w slalomie gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach. W zawodach oraz imprezie towarzyszącej licznie uczestniczyli adwokaci, aplikanci adwokaccy...

Dodano: 06.02.2013czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet