Aktualności

Bieg Powstania Warszawskiego - 27 lipca 2013 r.

Już po raz drugi adwokaci i aplikanci adwokaccy będą mieli okazję w sposób wyjątkowy uczcić pamięć żołnierzy Powstania Warszawskiego. Zapraszamy wszystkich członków adwokatury wraz z rodzinami do udziału w Biegu Powstania Warszawskiego, który w tym roku odbędzie się 27 lipca.

Dodano: 21.05.2013czytaj więcej

100 lat temu, 3 maja 1913 r. urodził się adwokat Świętosław Krawczyński!

100 lat temu, 3 maja 1913 r. urodził się adwokat Świętosław Krawczyński, był człowiekiem niezwykłym, prawdziwym humanistą. Poza pracą zawodową oraz aktywnym udziałem w pracy na rzecz samorządu adwokackiego (w latach 1951 – 1954 pełnił funkcję Dziekana Izby Kieleckiej), ważną rolę w Jego życiu odgrywała pasja do sztuk pięknych. Szczególnie cenił muzykę oraz literaturę, pozostawił po sobie wiele dzieł literackich. Przypadająca w roku bieżącym setna rocznica Jego urodzin to dobra okazja, aby przypomnieć sylwetkę Świętosława Krawczyńskiego.

Dodano: 28.04.2013czytaj więcej

Termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego w 2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną...

Dodano: 25.04.2013czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką 2013

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.

Dodano: 25.04.2013czytaj więcej

Zmarł adwokat Andrzej Jędrzejewski

20 kwietnia 2013 roku zmarł adwokat Andrzej Jędrzejewski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 24 kwietnia 2013 roku.

Dodano: 25.04.2013czytaj więcej

Komunikat dla osób, które przystąpiły do Egzaminu Adwokackiego w dniach 19-22 marca 2013 roku

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach zawiadamia, że osoby, które przystąpiły do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 roku mogą zapoznawać się z pracami egzaminacyjnymi...

Dodano: 22.04.2013czytaj więcej

Komunikat przewodniczącej komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego, który odbył się przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Kielcach nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 roku poprzez przesłanie na adres e-mail każdego ze zdających informacji o jego wyniku egzaminu.
Tego samego dnia zdającym przesłany zostanie drogą pocztową oryginał uchwały o wyniku egzaminu.

Dodano: 18.04.2013czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2013 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2013 r....

Dodano: 25.03.2013czytaj więcej

Zmarł adwokat Zdzisław Gumuliński

9 marca 2013 roku zmarł adwokat Zdzisław Gumuliński. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 14 marca 2013 roku.

Dodano: 15.03.2013czytaj więcej

Zmarła adwokat Maria Kwiecień

10 marca 2013 roku zmarła adwokat Maria Kwiecień. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 13 marca 2013 roku.

Dodano: 14.03.2013czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet