Aktualności

Komunikat w sprawie akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach zawiadamia, że w ramach odbywającej się pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 24 lutego 2014 roku– 01 marca 2014 roku w godzinach 15.00-16.30 organizuje dyżury adwokatów i aplikantów adwokackich.

Dodano: 13.02.2014czytaj więcej

XXXI Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury Krynica 13-16 lutego 2014 r.

Mam przyjemność poinformować, że prace związane z organizacją XXXI Narciarskich Mistrzostw Adwokatury, które odbędą się w dniach 13 – 16 lutego 2014 r. w Krynicy Zdrój, zostały zakończone. Lista uczestników Mistrzostw przekroczyła 300 osób i w chwili obecnej została zamknięta. Organizator nie jest w stanie uwzględnić dalszych zgłoszeń wobec wyczerpania limitu miejsc w Hotelu Krynica **** (www.hotelkrynica.eu) w Krynicy Zdrój ul. Park Sportowy 3 (w całości zarezerwowanego na nasze potrzeby). W tym adwokackim święcie sportów zimowych, organizowanym już po raz trzydziesty pierwszy, spotkają się adwokaci i aplikanci adwokaccy, członkowie ich rodzin, narciarze i sympatycy sportów zimowych reprezentujący 19 izb adwokackich.

Dodano: 11.02.2014czytaj więcej

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO, z siedzibą w Kielcach w 2014 roku.

Uprzejmie informuję, iż egzamin adwokacki składa się z czterech części pisemnych i odbywa się w ciągu trzech dni tj. w dniach 19-21 marca 2014 roku:

1. w dniu 19 marca 2014 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;

2. w dniu 20 marca 2014 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;

3. w dniu 21 marca 2014 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego – czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.

Dodano: 03.02.2014czytaj więcej

XXXI Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury Konferencja szkoleniowa Krynica 13 - 16 lutego 2014 r.

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach uprzejmie informuje, że już za kilkanaście dni (13 – 16 lutego 2014 r.) odbędą się XXXI Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury w Krynicy Zdroju.

Dodano: 31.01.2014czytaj więcej

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

Uprzejmie proszę, aby osoby składające wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 19-21 marca 2014 roku, dołączyły do wniosku informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.

Dodano: 30.01.2014czytaj więcej

Zmarł adwokat Wojciech Trzcina

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci adw. Wojciech Trzciny zmarłego dnia 20 stycznia 2014 roku.

Dodano: 23.01.2014czytaj więcej

Kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej

Uprzejmie informuje, że ukazał się kolejny numer 25-26 Palestry Świętokrzyskiej, który mamy przyjemność oddać do rąk Szanownych Czytelników.

Dodano: 17.01.2014czytaj więcej

Zaproszenie na Karnawałowy Bal Prawnika

Z A P R O S Z E N I E
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Środowisk Prawniczych uprzejmie zapraszamy na
KARNAWAŁOWY BAL PRAWNIKA

Dodano: 10.01.2014czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim 2014

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze

Dodano: 16.12.2013czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet