Aktualności

OBWIESZCZENIE  PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO, z siedzibą w Kielcach w 2015  roku. 

Uprzejmie informuję, iż egzamin adwokacki  dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób o których mowa w art. 66 ust.2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze odbędzie się w następujących dniach...

Dodano: 09.02.2015czytaj więcej

Zaproszenie na kulig

ZAPROSZENIE NA KULIG
 
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach
uprzejmie zaprasza
Panie i Panów adwokatów i aplikantów adwokackich
do udziału w kuligu z pochodniami na saniach lub kołach

Dodano: 30.01.2015czytaj więcej

Zaproszenie na wycieczkę samolotową do Paryża

ZAPROSZENIE
na wycieczkę

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach
zaprasza
na wycieczkę samolotową do Paryża,
która odbędzie się w dniach
02-06 czerwca 2015 roku
(weekend Bożego Ciała)

Dodano: 29.01.2015czytaj więcej

Instrukcja obsługi "Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych", skierowana do osób zdających egzaminy prawnicze w 2015 roku przy użyciu komputerów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazały się dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego, celem zapewnienia poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2015 roku. Link : http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/

Dodano: 29.01.2015czytaj więcej

Ukazał się kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk naszych Szanownych Czytelników kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej.

Życzymy przyjemnej lektury.

Dodano: 28.01.2015czytaj więcej

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego 2015

Uprzejmie proszę, aby osoby składające wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 11-13 marca 2015 roku, dołączyły do wniosku informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.

Dodano: 27.01.2015czytaj więcej

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze

Dodano: 21.01.2015czytaj więcej

Komunikat dotyczący programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2015-2017

Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU SA i TUiR Warta SA podpisały 16 grudnia nową umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2015 – 2017. Składki obowiązkowego ubezpieczenia OC będą tańsze od dotychczasowych. Najpopularniejsze warianty składek będą niższe nawet o połowę.

Dodano: 09.01.2015czytaj więcej

Biuro ORA w dniu 24 grudnia 2014 roku BĘDZIE NIECZYNNE

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie informuje, że Biuro ORA w dniu 24 grudnia 2014 roku BĘDZIE NIECZYNNE.

 

Adw. Edward Rzepka
Dziekan ORA w Kielcach

Dodano: 17.12.2014czytaj więcej

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 16.00 w lokalu ORA w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/30 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego.
 

Dodano: 17.12.2014czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet